Hankkeet

Sexpo osallistuu maailman parantamiseen toimimalla useissa hankkeissa ja verkostoissa, jotka kokoavat yhteen järjestöjä, asiantuntijoita ja vaikuttajia ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

SeriE-hanke

SeriE-hankkeen tavoitteena on erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy.

Jotta kukaan ei jäisi yksin

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkessa vähennetään kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä tuottamalla toimintaa, joka helpottaa ystävyyden ja ihmissuhteiden muodostamista.

TIKA-hanke

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke pyrkii edistämään intersukupuolisten ihmisten näkyvyyttä ja ihmisoikeuksia Suomessa. Intersukupuolisten ihmisten oman äänen esiin nostaminen on merkittävä osa hankkeen toimintaa.