Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen (2017-2019) tavoitteena oli vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Hankkeessa kehitettiin vapaamuotoista sosiaalista toimintaa, joka mahdollistaa ystävien ja ihmissuhteiden löytämisen, ja tuettiin vammaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia yksinäisyyden vähentämisessä.

Ihmissuhdetaitoja

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke toteutettiin yhteistyössä Sexpo-säätiön, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Autismisäätiön kanssa. Hanketta rahoitti STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Sexpo toimi hankkeessa ihmissuhdetaitojen ja seksuaalikasvatuksen asiantuntijana.  Hankkeessa järjestettiin yhteistyöverkostoille koulutusta ihmissuhdetaitojen kehittämisestä, sosiaalisen toiminnan tukemisesta, tunne- ja turvataidoista ja seksuaalikasvatuksesta.

Tarve kohtaamisille

Kehitysvammaisilla, autismikirjon henkilöillä tai muilla erityistä tukea tarvitsevilla ihmisillä ei usein ole voimavaroja murtautua ulos yksinäisyydestä ja rakentaa ihmissuhteita. Yksinäisyyttä ei aina tunnisteta, eikä siihen osata vastata. Sexpon vastaus ongelmaan on vapaamuotoisten sosiaalisten kohtaamistilanteiden järjestäminen.

Sinkkukahvila Helsinki

Sinkkukahvila on suunnattu autismikirjon nuorille aikuisille ja sen tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen kohtaamispaikka, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja tavata vanhoja tuttuja. Sinkkukahvilassa tehdään erilaisia kohtaamisharjoituksia ja siellä on mahdollisuus puhua luottamuksellisesti seksuaalineuvojan kanssa.