Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke (2017-2019) vähentää kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksinäisyyttä. Hankkeessa kehitetään vapaamuotoista sosiaalista toimintaa, joka mahdollistaa ystävien ja ihmissuhteiden löytämisen, ja tuetaan vammaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia yksinäisyyden vähentämisessä.

Ihmissuhdetaitoja

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Autismisäätiön kanssa. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Sexpo toimii hankkeessa ihmissuhdetaitojen ja seksuaalikasvatuksen asiantuntijana.  Hankkeessa järjestetään yhteistyöverkostoille koulutusta ihmissuhdetaitojen kehittämisestä, sosiaalisen toiminnan tukemisesta, tunne- ja turvataidoista ja seksuaalikasvatuksesta.

Tarve kohtaamisille

Kehitysvammaisilla, autismikirjon henkilöillä tai muilla erityistä tukea tarvitsevilla ihmisillä ei usein ole voimavaroja murtautua ulos yksinäisyydestä ja rakentaa ihmissuhteita. Yksinäisyyttä ei aina tunnisteta, eikä siihen osata vastata. Sexpon vastaus ongelmaan on vapaamuotoisten sosiaalisten kohtaamistilanteiden järjestäminen.

Seuraa hanketta

Jotta kukaan ei jäisi yksin –hanketta voit seurata sosiaalisessa mediassa:

Facebook: www.facebook.com/jottakukaan

Instagram: @jottakukaan