kiinnostus seksiin

Moikka. Onko terveydenhoitoalan työntekijöillä alalle saadun koulutuksen takia muita paremmat mahdollisuudet kokea keskimääräistä parempaa seksiä? Tarkoitan tällä, että eikö heillä jo nuorena ole parhaat tiedot millä tavalla ihmiskeho toimii. Hakeutuukohan sille alalle ihmisiä, jotka ovat tavallista kiinnostuneempia seksistä? Eikö yleinen mielikuva ole, että nuoret sairaanhoitajat viettävät hyvin aktiivista seksielämää?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Viestissäsi pohdit terveydenhoitoalan työntekijöiden kiinnostusta seksiä kohtaan ja esitit kysymyksiä tähän liittyen.

Kysyit, onko terveydenhoitoalan työntekijöillä koulutuksensa takia muita paremmat mahdollisuudet kokea keskimääräistä parempaa seksiä. Olet oikeassa siinä, että terveydenhoitoalla työskentelevät henkilöt tietävät paljon siitä, miten ihmiskeho toimii. Jokaisen ihmisen seksuaalisuus on kuitenkin yksilöllinen. Tämän takia mikään koulutus tai tieto siitä, miten ihmiskeho toimii, ei takaa hyvää seksiä. Oman kehon tunteminen ja omien mieltymysten tunnistaminen ovat sen sijaan yleensä erittäin tärkeäitä tekijöitä seksuaalisen nautinnon kannalta. Tietoutta omasta vartalosta ja mielestä voidaan saada tutustumalla niihin esimerkiksi sooloseksin kautta ja tutkimalla sitä, mikä tuottaa juuri itselleen eniten mielihyvää. Toki syvempi ymmärrys siitä, miten keho toimii, voi olla avuksi.

Seksissä toisen henkilön tai useaiden henkilöiden kanssa korostuu myös toisen tai toisten tunteminen. Seksi mielletään usein hyväksi silloin, kun on hyvä yhteys seksikumppanin tai -kumppanien kanssa ja kommunikaatio on avoin. Myös muut tekijät vaikuttavat siihen, minkälainen seksi koetaan upeaksi. Koulutuksella on harvoin suurinta vaikutusta siihen, kuinka hyvää seksiä kokee.

Pohdit myös, hakeutuuko terveydenhoitoalalle ihmisiä, jotka ovat tavallista kiinnostuneempia seksistä. Terveydenhoitoalalle hakeudutaan hyvin monenlaisilla kiinnostuksen kohteilla ja eri perustein. Tavallista suurempi kiinnostus seksiin ei todennäköisesti ole suuri syy terveydenhoitoalalle hakeutumiselle. On kuitenkin selvää, että seksuaalisuus on suuri osa ihmisen hyvinvointia. Henkilö, jota kiinnostaa ihmisen hyvinvointi ja haluaa auttaa ihmisiä terveydenhoitoalalla, voi hyvin olla myös kiinnostunut ihmisen seksuaalisuudesta. Erityisen suuria seksuaalisia haluja heillä ei tarvitse kuitenkaan olla. Jokaisella alalla on varmasti seksuaalisiin haluihin liittyen paljon eroavaisuuksia henkilöiden välillä.

Viimeisenä kysyit, että onko yleinen mielikuva se, että nuoret sairaanhoitajat viettävät hyvin aktiivista seksielämää. Yleisillä mielikuvilla ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, miten asiat todellisuudessa ovat. Voi olla, että moni ajattelee nuorten sairaanhoitajien viettävän hyvin aktiivista seksielämää. Sairaanhoitajan ammattiin ei kuitenkaan ole erityistä syytä liittää tällaisia uskomuksia sen enempää, kuin muihinkaan ammatteihin.

Anna Ahtiainen & Oona Turunen