Kuinka paljon koulussa tänä päivänä käsitellään homoseksiä? Onks opetus edelleen...

Kuinka paljon koulussa tänä päivänä käsitellään homoseksiä? Onks opetus edelleen pelkkii heterojuttuja? Ja mistä lgbt-lapset ja nuoret saa tietoa?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä terveysneuvontaa, joka sisältää myös seksuaaliterveyden kokonaisuuden. Seksuaalikasvatuksen tulee tavoittaa kaikki lapset ja nuoret tasa-arvoisesti ja kouluissa seksuaalikasvatus tapahtuu osana terveystietoa. Maailman terveysjärjestö (WHO) on listannut, että seksuaalikasvatuksessa tulisi huomioida erilaisia seksuaalisuuden osa-alueita, joista yksi on seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät seikat. Lisäksi Opetushallitus ohjeistaa huomioimaan, että jokainen ihminen on oma yksilönsä ja siksi on tärkeää muistaa myös henkilöt, jotka pohtivat seksuaalista suuntautumistaan tai identiteettiään. Myöskin kouluterveydenhuollolla sekä muilla tahoilla ja tietysti kasvattajilla on velvollisuus jakaa seksuaalisuudesta ja seksistä tietoa.

Täysin varmasti ei pystytä sanomaan, kuinka paljon juuri homoseksiin liittyviä asioita käsitellään. Noin yleisesti ottaen olisi hyvä puhua asioista ilman ennakko-olettamuksia ja niin, ettei asioita käsitellä pelkästään heterouden näkökulmasta. Käytännössä katsoen opetuksen painotuksessa ja neutraaliudessa voi olla silti eroja koulun mukaan. Seksuaalikasvatuksen laadusta puhutaan aika ajoin ja siksi on todennäköistä, että monissa kouluissa on kuitenkin vähitellen huomattu, että opetuksessa tulisi huomioida muitakin näkökulmia pelkän heteroseksuaalisuuden sijaan. Joissakin kouluissa on myös saatettu ratkaista asia niin, että opetuksessa on käytetty esimerkiksi ulkopuolista kouluttajaa tai kokemusasiantuntijaa.

Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta tiedottaminen on helpompaa nykyään myös netin välityksellä. Esimerkiksi Sexpon artikkelien ja muiden palvelujen lisäksi myös Setan kautta on mahdollista löytää tietoa ja neuvoja. Lisäksi jo aiemmin mainitut muut tahot, kuten kouluterveydenhuolto sekä esimerkiksi nuorisotoiminta voivat jakaa tietoa lapsille ja nuorille.

On hienoa, että pohdit tasa-arvoon liittyviä asioita. Kaikkein varmimman ja ajantasaisimman tiedon seksuaalikasvatuksen tasa-arvoiseen toteutumiseen liittyen saat olemalla yhteydessä paikkakuntasi sivistystoimeen. Sivistystoimi vastaa myös palvelujen kehittämisestä, eli jos sinulla on jokin idea, voit viedä asiaa eteenpäin halutessasi sivistysjohtajalle.

Maija Nieminen