Opettajan ja entisen oppilaan suhde

Olen kuullut tapauksesta että nuori on alkanut seurustella entisen opettajansa kanssa, siis lähdettyään siitä koulusta. Onko tämä ihan laillista tai moraalisesti ok?

Opettajan ja entisen oppilaan välinen ihmissuhde ei ole lain vastainen tai epäeettinen, mutta siihen liittyy sekä lain että etiikan kannalta tärkeitä varauksia.

Lainsäädännön kannalta opettajalla on valta-asema oppilaaseensa. Tämän johdosta noudatetaan korotettua suojaikärajaa (18 vuotta). Jos entinen oppilas on alle 18-vuotias, voidaan seksuaaliset teot hänen kanssaan katsoa seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Jos entinen oppilas on yli 18-vuotias, laki ei puutu asiaan. On hyvä huomata, että laki ei käsittele seurustelua, vaan ainoastaan seksuaalisia tekoja, joten seurustelu alaikäisenkin henkilön kanssa on lain kannalta hyväksyttyä.

Opetusalan ammattietiikka ei suoraan käsittele opettajan suhdetta entiseen oppilaaseen. Opettajan virallinen vastuu kasvattajana päättyy, kun oppilas lopettaa koulun. Yleisemmin ammattietiikan näkökulmasta opettajan suhde entiseen oppilaaseen edellyttää tavallista suurempaa eettistä vastuunottoa: opettajan on tiedostettava valta-asemansa ja huolehdittava siitä, että hänen asemansa ei heikennä nuoremman osapuolen yhdenvertaisuutta ja sananvaltaa ihmissuhdeasioissa. Tärkeintä on, että nuorempi osapuoli on suhteessa vapaasta tahdostaan ja voi siinä hyvin.

Opettajan ja entisen oppilaan suhdetta voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta: mikäli opettaja ja entinen oppilas ovat ryhtyneet suhteeseen kummankin aidosta halusta, olisi heidän seksuaalioikeuksensa loukkaamista pyrkiä puuttumaan suhteeseen millään tavoin. Kahden aikuisen ihmisen välinen, omasta halusta solmittu suhde on heidän oma asiansa.

 

Tommi Paalanen