Seksi ja aivojen hyvinvointi

Onko seksillä/runkkaamisella todettu olevan positiivisia vaikutuksia oppimiskykyyn tms. aivojen toimintaan?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Seksin aikana ja sen jälkeen elimistössämme vapautuu monia erilaisia hormoneita. Näistä hormoneista merkittävimmät ovat dopamiini, serotoniini ja oksitosiini.

Dopamiini on niin sanottu mielihyvähormoni, sillä se aiheuttaa mielihyvän kokemuksia ja osallistuu tunteiden säätelyyn. Dopamiini vaikuttaa elimistöön piristävästi ja energiaa lisäävästi ja sen tiedetään tehostavan myös oppimista. Serotoniini puolestaan aikaansaa hyvää oloa ja levollisuutta. Oksitosiinia erittyy seksuaalisen mielihyvän sekä eräiden hellyydenosoitusten, kuten halaamisen ja suutelun yhteydessä. Oksitosiinilla on todettu olevan myös pelkoa ja ahdistusta lieventävä vaikutus.

Joidenkin tutkimusten mukaan säännöllinen seksielämä voi parantaa erilaisissa aivojen toimintaa mittaavissa tehtävissä suoriutumista, mutta keskittymiseen, muistiin ja kielellisiin taitoihin säännöllinen seksielämä ei näiden tutkimusten mukaan näyttänyt vaikuttavan. Tutkijoilla ei ole vielä kuitenkaan selvyyttä siitä johtuvatko seksin ja aivotoimintojen väliset positiiviset vaikutukset nimenomaan seksistä vai pikemminkin seksin yhteydessä tapahtuvasta läheisyydestä, hellyydestä ja mahdollisen kumppanin kanssa koetusta yhteyden tunteesta.

Sooloseksi tai kumppanin kanssa harrastettu seksi ei siis välttämättä tee kenestäkään entistä fiksumpaa, mutta hyvissä fiiliksissä, energisenä ja ilman ahdistusta voi ajatus kulkea kirkkaammin ja esimerkiksi koulutehtävien tekeminen saattaa silloin tuntua sujuvan tavallista joutuisammin.

Jarna Rintaniemi & Veera Virta