Vapaaehtoisverkosto

Sexpossa toimii seksologian ammattilaisten vapaaehtoisverkosto, jonka jäsenet osallistuvat neuvontapalveluiden toteuttamiseen ja tapahtumajärjestämiseen.

Vapaaehtoisemme ovat koulutettuja seksuaalineuvojia, -kasvattajia ja-terapeutteja. Sexpo tarjoaa vapaaehtoisille koulutusta ja työnohjausta, jotka tukevat vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista. Verkoston tapaamisissa on mahdollista jakaa kokemuksia toisten vapaaehtoisten kanssa. Sexpo rekrytoi vuosittain uusia vapaaehtoisia. Jos olet kiinnostunut, kerro se meille.