SeriE-hanke

SeriE-hankkeessa (2018–2022) tarjotaan tukea henkilöille,
joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin.

Hankkeen matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi.
Hanke toimii oikeusministeriön valtionavustuksen ja STEA:n rahoittamana.

Tukipalvelut asiakkaalle

Hankkeessa tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään ja joilla on riski syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Hankkeessa tarjotaan tukea myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Tukipalvelun vastaanotolla pohditaan keinoja elää hyvää ja täysipainoista elämää kenenkään muun rajoja loukkaamatta. Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tukipalvelun asiakastyö räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan ja siihen voi kuulua seksuaalineuvontaa,- kasvatusta ja -terapiaa sekä Uusi suunta -ohjelma. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa, jotta riskit syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin pienenisivät.


Tukipalvelun terapeutit ovat koulutettuja seksologian ammattilaisia, joilla on laaja-alaista osaamista lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa työskentelystä.

Maksutonta tukipalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaanotto sijaitsee Sexpo-säätiöllä, Helsingin Sörnäisissä. Ajan voi varata sähköpostitse osoitteesta serie@sexpo.fi. Viestissä ei tulisi kertoa yksityiskohtausta kuvausta yhteydenottajan tai tämän läheisen tilanteesta. Pelkkä ajanvaraustoive riittää. Tarvittaessa asiakkaita voidaan ohjata hankkeen kautta muihin Suomessa toimiviin tukipalveluihin.

Konsultaatio ammattilaisille

Hankkeessa tarjotaan tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille asiakasohjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiopyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen serie@sexpo.fi. Ethän laita mukaan yksittäisten asiakkaiden tunnistetietoja! Lomakausia lukuunottamatta palaamme asiaan viikon sisällä.

Puhelinpäivystys

Tukipalvelussa järjestetään puhelinpäivystyksiä viikoittain. Päivystys on tarkoitettu erityisesti uusille yhteydenottajille ja ammattilaiskonsultaatioille. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Lokakuun päivystysajat:

  • keskiviikko 6.10. klo 9–10.30 puh. 040 179 3434 Anna Kolster
  • torstai 7.10. klo 12–13.30 puh. 050 505 4978 Patricia Thesleff
  • tiistai 12.10. klo 8.30–10 puh. 040 179 3434 Anna Kolster
  • perjantai 15.10. klo 8.30–10 puh. 050 505 4978 Patricia Thesleff
  • maanantai 18.10. klo 14–15.30 puh. 050 505 4978 Patricia Thesleff
  • keskiviikko 20.10. klo 16–17.30 puh. 040 179 3434 Anna Kolster
  • keskiviikko 27.10. klo 10–11.30 puh. 040 179 3434 Anna Kolster
  • torstai 28.10. klo 9–10.30 puh. 050 505 4978 Patricia Thesleff

SeriE-verkosto

SeriE-hanke on osa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta, moniammatillista SeriE-verkostoa. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisia.

Valtakunnalliset palvelut asiakkaille

Seritatyö

Hankkeella on matalan kynnyksen päivystyspuhelin sekä vastaanotto Oulussa.

Välitä! -seksuaaliväkivaltatyö

Tukea ja tietoa puhelimitse ja kasvotusten Tampereen vastaanotolla.Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito

Tietoa ja tukea henkilöille, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan.

Sexual interest in children – self-help programme

Information and support for individuals who are sexually interested in children.

Historia

Vuosina 2018–2020 SeriE-hanke toteutui Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin.

Nykyisen tukipalvelun lisäksi hankkeessa rakennettiin hoitopolkuja henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Lisäksi hankkeessa koordinoitiin moniammatillista SeriE-asiantuntijaverkostoa pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Hankkeessa työskenteli kaksi erityisasiantuntijaa Sexpossa ja yksi verkosto- ja vaikuttamistyön asiantuntija Kriminaalihuollon tukisäätiössä.


Vuosina 2018–2020 hankkeessa rakennettiin potentiaalisille lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöille ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntoutuksen polku yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä lapsikohteiseen seksuaalisuuteen erikoistuneen SeriE-asiantuntijaverkoston kanssa. Hoitopolku on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa osana SeriE-hankkeen asiantuntija Nita Taivalojan ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Nina Nurmisen kirjoittamaa artikkelia Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus (C-osa, s. 125-151).

Lisäksi hankkeessa toimitettiin neljä kertaa vuodessa uutiskirjettä.

Lue lisää hankkeen toiminnasta vuosina 2018–2020 täältä.