SeriE-hanke

SeriE-hankkeen (2018-2020) tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hanke toteutetaan Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin. Hankkeen kaksi erityisasiantuntijaa työskentelevät Sexpossa ja verkostokoordinaattori Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Tukipalvelut asiakkaalle

Hankkeessa tarjotaan maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioistaan ja mieltymyksistään tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Hankkeessa tarjotaan tukea ja tietoa myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Tukipalvelun vastaanotolla pohditaan keinoja elää hyvää ja täysipainoista elämää kenenkään muun rajoja loukkaamatta. Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Tukipalvelun asiakastyö räätälöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan ja siihen voi kuulua seksuaalineuvontaa,- kasvatusta ja -terapiaa sekä Uusi suunta -ohjelma. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa, jotta riskit syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin pienenisivät.  Tukipalvelun terapeutit ovat koulutettuja seksologian ammattilaisia, joilla on laaja-alaista osaamista lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa työskentelystä.

Maksutonta tukipalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastaanotto sijaitsee Sexpo-säätiöllä, Helsingin Sörnäisissä. Ajan voi varata sähköpostitse osoitteesta serie@sexpo.fi. Viestissä ei tulisi kertoa yksityiskohtausta kuvausta yhteydenottajan tai tämän läheisen tilanteesta. Pelkkä ajanvaraustoive riittää. Tarvittaessa asiakkaita voidaan ohjata hankkeen kautta muihin Suomessa toimiviin tukipalveluihin.

Tutustu myös Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito-ohjelmaan Mielenterveystalon sivuilla.

Konsultaatio ammattilaisille

Asiakastyön lisäksi hankkeessa tarjotaan tukea ja konsultaatiota sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalan ammattilaisille asiakasohjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Konsultaatiopyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen serie@sexpo.fi. Ethän laita mukaan yksittäisten asiakkaiden tunnistetietoja! Lomakausia lukuunottamatta palaamme asiaan viikon sisään.

Hankkeen tukipalvelussa järjestetään puhelinpäivystyksiä kaksi kertaa viikossa. Päivystysvuorot on suunnattu erityisesti uusia yhteydenottajia ja ammattilaiskonsultaatioita varten. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Päivystysajat löytyvät täältä.

SeriE-verkosto

Hankkeessa koordinoidaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta moniammatillista SeriE-verkostoa. Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaisia.

Viestintä- ja vaikuttamistyö

SeriE-hanke pyrkii jakamaan asiallista ja ajantasaista tietoa seksuaalisuudesta ja sallitun rajoista. Hankkeessa tuotetaan tietoartikkeleita ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia sekä julkaistaan ammattilaisille suunnattua uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Uutiskirjeeseen on koottu ajankohtaista tietoa lapsikohteista seksuaalisuutta ja lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevasta tutkimuksesta, koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirje verkostokoordinaattorilta: nita.taivaloja@krits.fi.

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia voi seurata Sexpon sosiaalisessa mediassa ja Kriminaalihuollon tukisäätiön sosiaalisessa mediassa. Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt toivotaan sähköpostitse: serie@sexpo.fi.

 

Lyhyesti

  • SeriE-hanke tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsikohteisista fantasioistaan ja mieltymyksistään
  • Ajanvaraus vastaanotolle sähköpostitse osoitteesta serie@sexpo.fi
  • SeriE-verkostossa kehitetään seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluja

Valtakunnalliset palvelut asiakkaille

SERITA-hanke
Hankkeella on matalan kynnyksen päivystyspuhelin sekä vastaanotto Oulussa.

Välitä! -seksuaaliväkivaltatyön yksikkö
Tukea ja tietoa puhelimitse ja kasvotusten Tampereen vastaanotolla.

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito
Tietoa ja tukea henkilöille, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan.

Sexual interest in children – self-help programme
Information and support for individuals who are sexually interested in children.