Patricia Thesleff börjar som ny verksamhetsledare på Sexpo

Sexpos verksamhetsledare Tommi Paalanen har varit åtalad vid Helsingfors tingsrätt. Tingsrättens dom gavs 9.10.2023 och Paalanen fick en friande dom i åtalet om våldtäkt. Han dömdes däremot för olovlig observation. Domen har inte ännu vunnit laga kraft.

På grund av Sexpos verksamhetsområde samt Paalanens ställning har fallet väckt offentlig uppmärksamhet och diskussion. Sexpo har lyfts fram i rubrikerna, även om åtalet väckts mot Paalanen som privatperson. Sexpo arbetar för sexuell hälsa och ett av våra grundvärden är samtycke i all sexuell aktivitet. Samtycke fungerar som en central värdepelare för alla som arbetar inom Sexpo.

Enligt finsk arbetslagstiftning är en dom som inte vunnit laga kraft inte en laglig orsak för uppsägning av arbetsavtal, och inte heller en dom som härrör ett brott som inte skett under arbetstid. Sexpo har inte varit målsägande i rättsfrågan och kan inte kommentera frågor kring sina arbetstagare på något sätt.

Paalanen avgår med omedelbar verkan från sin roll som Sexpos verksamhetsledare och han ersätts av en erfaren sexpoit, Patricia Thesleff. Thesleff är utbildad EM, sexualterapeut, arbetshandledare (STOry), Uusi Suunta -handledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).

”Vi hoppas att våra studerande och klienter samt långvariga samarbetspartners även i framtiden litar på Sexpo. Sexpo som organisation personifieras inte i sin verksamhetledare, och vårt över 50 år långa arbete med främjande av sexuell hälsa fortsätter. Vi är glada över att få börja jobba under ledning av Thesleff, som är en omtyckt person som åtnjuter både organisationens och samarbetspartnernas tillit”, konstaterar Sexpos styrelseordförande Tiia Forsström.

Mer information:

Tiia Forsström
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@sexpo.fi
+358 40 516 0909