Sexpon varapuheenjohtaja luottamustoimeen Seksuaalilääketieteen maailmanjärjestöön

Sexpo-säätiön varapuheenjohtaja, lääkäri Vilho Ahola on valittu jäseneksi Seksuaalilääketieteen maailmanjärjestön (ISSM) eettiseen komiteaan. Ahola on ensimmäinen Suomesta kyseiseen luottamustoimeen valikoitunut. Kausi on kaksivuotinen (2019-2020). ISSM on vuonna 1978 perustettu yhdistys, joka tukee tutkimusta, koulutusta ja asiantuntijatyötä seksuaalilääketieteen parissa.

”ISSM:ssä puhaltavat nyt edistyksen tuulet, kun puheenjohtajaksi valittiin pohjoismainen nainen, tanskalainen Annamaria Giraldi. Koen tärkeäksi tukea kollega Giraldin toimintaa ja haluan osaltani olla edistämässä eettisen komitean vastuullista työtä. Jäsenyyteni komiteassa tarjoaa Suomelle aitiopaikan kansainväliseen seksuaalilääketieteeseen”, Ahola kertoo.

Työterveyshuoltoon erikoistuva Ahola on Suomen seksuaaliterveyden kentällä tunnettu vaikuttaja, jolla on seksuaalilääketieteen eurooppalainen erityispätevyys (FECSM) ja luottamustoimet sekä Suomen seksologisen seuran hallituksen jäsenenä että Suomen seksuaalilääketieteellisen yhdistyksen sihteerinä. Ahola myös kouluttaa aktiivisesti, ja hänelle sydämen asia on edistää lääketieteen opiskelijoiden osaamista seksuaalisuuden kysymyksissä.

Aholan nimitys vahvistaa entisestään Sexpon ja suomalaisen seksologian näkyvyyttä kansainvälisessä yhteistyössä. Tällä hetkellä Sexpon toiminnanjohtaja, seksuaalietiikan asiantuntija Tommi Paalanen toimii Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön (WAS) seksuaalioikeuskomitean puheenjohtajana ja viestintäpäällikkö, kliininen seksologi Tiina Vilponen Pohjoismaisen seksologiyhdistyksen (NACS) puheenjohtajistossa.

”Meillä Suomessa ja Pohjoismaissa eletään monin tavoin edistyksellisessä ilmapiirissä ja herkästi unohtuu, että suurin osa maailmaa on vielä hyvinkin varhaisessa vaiheessa prosessiaan seksuaalioikeuksien ja seksuaaliterveyden saralla. Suomalaisena koen velvollisuudekseni viedä osaamistamme myös kansainväliselle kentälle ja vaikuttaa globaalisti näiden tärkeiden asioiden puolesta”, Ahola summaa.