Tyypillinen seksuaalineuvonnan asiakas on alle 30-vuotias nainen pääkaupunkiseudulta

Sexpon maksuttomalle ja valtakunnalliselle seksuaalineuvonnalle on tarvetta.

”Neuvonnan tyypillinen asiakas on alle 30-vuotias nainen, joka asuu pääkaupunkiseudulla. Hän ottaa yhteyttä koska intiimit ihmissuhteet mietityttävät”, kertoo vastaava neuvoja Sari Hälinen.

”Aikuisasiakkaat kysyvät erityisesti seksistä, halusta ja haluttomuudesta. Muita toistuvia teemoja olivat erektiokyky ja seksitaudit. Monilla aikuisilla seksuaalisuuteen liittyvät pulmat voivat aiheuttaa ahdistuksen ja syyllisyyden tunteita.”

Yhteydenottojen aiheet ovatkin vakavoituneet viime vuosina.

Nettineuvonta suosituin, asiakkaat 11-70-vuotiaita

Sexpon seksuaalineuvojat neuvovat asiakkaita valtakunnallisesti puhelimitse, internetin välityksellä, etäyhteyksillä ja kasvokkain.

Vuonna 2021 toteutuneita asiakaskohtaamisia oli kaikkiaan 329. Tähän lukuun kuuluvat asiakastapaamiset seksuaalineuvonnassa joko kasvokkain tai etäyhteyksillä. Siihen ei ole laskettu puhelin- eikä nettineuvonnan asiakkaita.

Suosituinta on nettineuvonta, jossa henkilö voi lähettää kysymyksen anonyymisti verkkolomakkeella. Nettineuvonta tarjoaa matalan kynnyksen ottaa yhteyttä. Suurin osa nettineuvonnan asiakkaista on 11-19-vuotiaita, mutta yhteydenottoja tulee jopa 70-vuotiailta.

Nuoret pohtivat kehoon, murrosiän kehittymiseen sekä mieltymyksiin ja fantasioihin liittyviä kysymyksiä.

Sexpon verkkosivuista selvästi eniten kävijöitä onkin neuvonnan sivuilla.

Lisätietoja: vastaava neuvoja Sari Hälinen, p. 050 598 1268, sari.halinen@sexpo.fi