Dataan piirretty seksuaalisuus – Sexpo mukana tutkimushankkeessa 

Sexpo on mukana Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -hankkeessa, jonka aiheena on digitaaliset intiimiydet. Sexpon rooli hankkeessa on tutkia verkossa aktiivisia seksuaalisia alakulttuureita sekä niissä esiintyviä toimintatapoja ja merkityksenantoja.

“Sexpo kutsuttiin mukaan hankkeeseen, koska hankkeessa haluttiin tutkia myös seksuaalisuutta erilaisissa dataympäristöissä kuten sosiaalisessa mediassa, kuvallisissa muodoissa ja viestipalveluissa”, kertoo Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, joka työskentelee hankkeessa osa-aikaisesti tutkijatohtorina.

Verkkoalustat ja muut digitaaliset tilat ovat olennaisia sille, miten ihmiset hahmottavat seksuaalisuuttaan ja intiimejä yhteyksiään. Hankkeessa tarkastellaan esimerkiksi seksuaalisten identiteettien rakentumista, seksuaalisen ilmaisun ja merkityksellisten kohtaamisten mahdollisuuksia, eettisyyttä ja riskien arviointia sekä jännitteitä erilaisten verkkofoorumien sääntöjen ja ihmisten toiminnan välillä.

Hankkeen tavoitteina on analysoida datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin rooleihin ja suhteisiin sekä niihin liittyviä haavoittuvuuksia. Hankkeessa tarkastellaan, kuinka intiimiyttä ja yksityisenä pidettyjä asioita hyödynnetään luovilla aloilla, politiikassa ja muissa julkisissa ammateissa sekä tutkitaan ja kehitetään parempia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.

“Digitaalisten alustojen ja sovellusten merkitys seksuaalisen itseilmaisun ja ihmissuhteiden mahdollistajana on suuri. Alustat voivat tarjota vertaisuuden ja näkyvyyden tiloja, joita ympäröivä kulttuuri ei välttämättä muutoin mahdollista. Näkyvyyteen voi kuitenkin liittyä myös haavoittuvuuksia esimerkiksi tilanteissa, joissa itse tuotettu sisältö tai tieto henkilöllisyydestä leviää tahtomatta toisaalle”, sanoo Maria Vihlman, joka on tutkimushankkeessa tohtorikoulutettavana ja työskentelee Sexpossa vastaavana neuvojana.

Tutkimushanketta johtaa Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen ja sitä rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanke jatkuu vuoteen 2025.

IDA-hanke järjestää seminaarin sosiaalisen median seksiongelmista 4.12. klo 14-16. Seminaarissa kuullaan kolme esitystä aiheesta Facebookin käytäntöjen, alustojen käyttämän vallan ja seksuaalioikeuksien näkökulmista. Sexpo on mukana hankkeessa.