Seksuaalioikeuksien edistäminen koronakriisin aikana tärkeämpää kuin koskaan

Seksuaalioikeusverkosto on huolissaan seksuaaliterveyspalvelujen heikkenemisestä, sukupuolistuneen väkivallan lisääntymisestä sekä nuorten ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien seksuaalioikeuksista Suomessa ja maailmassa. Suomen tulee varmistaa, että seksuaalioikeuksien toteutuminen turvataan myös koronakriisin aikana. Seksuaalioikeuksia edistävien järjestöjen rahoitus on varmistettava ja kehitysyhteistyössä on jatkettava seksuaalioikeuksien edistämistä.

Sekuaalioikeusverkosto ilmaisee huolensa siitä, kuinka poikkeusoloilla on kielteisiä vaikutuksia varsinkin niiden ihmisten elämään, joiden oikeudet ovat olleet uhattuina jo ennen kriisiä. Koronakriisi on vaikuttanut meidän kaikkien elämään, mutta ei tasapuolisesti. Erityisesti tytöt ja naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, köyhyydessä elävät, vammaiset ja pakolaiset sekä muu liikkuva väestö ovat jo valmiiksi haavoittuvaisimmassa asemassa. Tämän lisäksi heidän ihmisoikeuksiaan on useissa maissa alettu heikentämään koronakriisin varjolla, millä on huomattavia kielteisiä seurauksia yksilön elämään. Koronakriisi on vaikuttanut jo nyt seksuaalioikeuksien toteutumiseen ja seksuaaliterveyspalveluiden saatavuuteen maailmanlaajuisesti.

Yksilön oikeus tehdä päätöksiä omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan ja ihmissuhteistaan ovat ihmisoikeuksia. Viime vuosina nämä oikeudet ovat olleet uhattuna myös niissä maissa, joissa näitä oikeuksia on jo onnistuttu edistämään. Koronapandemia uhkaa näiden oikeuksien toteutumista entisestään. Päättäjien pitää tehdä kaikkensa, jotta näitä oikeuksia ei murenneta kriisin takia.

Lue Seksuaalioikeusverkoston kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Kannanoton julkaissut Seksuaalioikeusverkosto on ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia oikeudenmukaisuutta ajavien suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto, jonka jäsen myös Sexpo on. Verkosto tekee työtä seksuaalioikeuksien edistämiseksi ja antaa tukea järjestöjen omaan vaikuttamistoimintaan. Verkosto perustettiin, jotta kansalaisyhteiskunnalla olisi keino valvoa seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa ja Suomen ulkopolitiikassa. Seksuaalioikeusverkostoa koordinoi Väestöliitto.