Sexpon maksuttomat seksuaalineuvontapalvelut auttavat tehostetusti

Sexpon seksuaalineuvontapalvelut auttavat syksyllä tehostetusti. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sexpolle COVID19-kriisituen, joka lisää resursseja maksuttomaan neuvontatyöhön. Asiakkaat ottavat yhteyttä hyvin moninaisissa elämäntilanteissa, kuten yksinäisyyden pohdinnoissa, seksuaaliongelmien kysymyksissä ja ihmissuhdehaasteiden kuormittaessa.

Maksuttomien neuvontapalveluiden tarve on suuri, ja tarve nopeasti saavutettavalle avulle on kasvanut.

”Meihin uskalletaan olla rohkeasti yhteydessä matalalla kynnyksellä. Tarjoamme turvallisen tilan seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden pohtimiselle. Kokemuksesta tiedämme, että yksikin keskustelu on merkityksellinen ja toivoa luova”, kertoo Sexpon vastaava neuvoja Maria Vihlman.

Sexpon seksuaalineuvonta-aseman palveluina ovat neuvontapuhelin, nettineuvonnan kysymys-vastauspalsta, tietoartikkelit ja neuvontavastaanotto. Apua ja tukea tarjotaan kaikissa seksin, seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden kysymyksissä. Puhelinpäivystysvuoroja on lisätty, minkä lisäksi tarjolla on aiempaa enemmän vastaanottoaikoja. Valtaosa palveluista toteutuu tällä hetkellä verkossa, mikä mahdollistaa avun saannin kattavasti ympäri Suomen