Sexpon seksuaalineuvojat päivystävät läpi joulun

Sexpon seksuaalineuvonta-asema palvelee maksutta myös joulun aikaan. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä nimettömästi kaikissa seksiin, seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja pohdinnoissa. Neuvontapalveluissa voi asioida suomeksi ja englanniksi. Kaikki neuvontapalveluissa työskentelevät ovat koulutettuja seksologian alan ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus asiakastyöstä.

”Palvelumme vastaavat kasvaneeseen tuen tarpeeseen – korona-aika on selvästi lisännyt ihmisten ahdistuneisuutta ja huolta. Toivomme, että meihin ollaan yhteydessä mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Vaikean tilanteen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Neuvonta on aina asiakkaita varten”, kertoo Sexpon vastaava neuvoja Roni Grinberg.

Puhelinneuvonta mahdollistaa avun myös henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioista ja mieltymyksistä tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Tukea ja tietoa tarjotaan lisäksi henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta. Palvelu on osa SeriE-hanketta.

Neuvontapalveluiden suosittu nettineuvontapalsta sekä neuvontatapaamisten ajanvaraus avautuvat jälleen tammikuussa. Neuvonnan sivuilla on luettavissa useita tietoartikkeleita ja kysymysvastauspareja seksuaalisen hyvinvoinnin aihepiireistä.