Uusi järjestösihteeri ja viestintäpäällikkö aloittivat Sexpossa

Sexpolla on aloittanut lokakuussa järjestösihteerinä Vilma Pekkanen ja viestintäpäällikkönä Leena Vuorenmaa.

Liiketalouden asiantuntija Vilma vastaa taloushallinnon rutiineista ja hänen työnkuvaansa kuuluu myös asiakaspalvelua, arjen juoksevien asioiden hoitamista sekä henkilöstöhallinnon tehtäviä. Lisäksi Vilma toimii säätiön hallituksen sihteerinä.

Vilmalla on vankka kokemus talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Hän on myös asiakaspalvelun ammattilainen.

Koska järjestösihteerin tehtävä on kokoaikainen, ovat Sexpon toimisto ja palvelut entistä paremmin saatavilla.

”Työ Sexpossa motivoi minua muun muassa yhteiskunnallisesti tärkeän aiheen takia. Lisäksi tehtäviin liittyvät ongelmien ratkaisu, isojen kokonaisuuksien hallinta ja numerot kiehtovat”, Vilma sanoo.

Viestintäpäällikkönä aloittanut FM Leena Vuorenmaa seuraa tehtävässä Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtajaksi siirtyvää Tiina Vilposta. Tiina keskittyy jatkossa terapia- ja työnohjauspalveluiden kehittämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä kouluttamiseen.

Leena on työskennellyt viestinnän asiantuntijana lähes 20 vuotta, mm. Suomen Syöpäyhdistyksessä, sosiaali- ja terveysministeriössä, Aalto-yliopistossa ja Raha-automaattiyhdistyksessä. Hän on tehnyt töitä myös free-toimittajana ja viestintätoimistossa.

Leenan toimenkuvaan kuuluvat Sexpon sisäinen ja ulkoinen viestintä, minkä lisäksi hän työskentelee koulutuksen ja terapian kansainvälistämishankkeessa ja lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevässä SeriE-hankkeessa.

”Olen innoissani uudesta pestistä, etenkin kun aihe on niin merkityksellinen. Haluan edistää ihmis- ja seksuaalioikeuksia viestinnän keinoilla ja päästä näin vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin teemoihin”, Leena kertoo.