Uusi Tilaa kohtaamisille -opas kertoo ihmissuhteiden tukemisen tärkeydestä!

Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen järjestämät erityistä tukea tarvitseville ihmisille suunnatut kohtaamispaikat ovat saaneet suuren suosion. Kohtaamispaikoissa on korostunut tilan turvallinen ilmapiiri, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat olleet tervetulleita juuri sellaisina kuin ovat. Turvallisessa tilassa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Tapahtumissa on myös ollut paikalla seksuaalisuuden asiantuntija, jonka kanssa on voinut keskustella mieltä askarruttavista asioista ja pyytää neuvoa esimerkiksi ihmissuhdetilanteissa.

Tilaa kohtaamisille! Miten voin tukea autismikirjon ihmisten ja kehitysvammaisten ihmissuhteita -opas on tehty erityistä tukea tarvitsevien ihmisten läheisille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Oppaassa kerrotaan kohtaamispaikkojen järjestämiseen tarvittavista työvaiheista, hyväksi havaituista toiminnallisista menetelmistä sekä tunne- ja turvataidoista. Oppaassa nostetaan myös esille yksilön oikeus seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun.

“Toivon, että opas tarjoaa paljon konkreettisia työvälineitä järjestää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Isoja resursseja tämä ei vaadi, vaan kyse on ennemminkin asenteisiin vaikuttamisesta. Siitä, että ihmissuhteiden tukeminen nähtäisiin arvokkaana työnä esimerkiksi yksinäisyyden kokemusten vähentämisessä ja seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä”, kertoo hankkeen työntekijä, seksuaaliterapeutti Veera Virta.

Opas on ladattavissa ilmaiseksi tästä!