Uusia asiantuntijoita Sexpon henkilöstöön!

Sexpolla on elokuussa aloittanut uusia työntekijöitä hankkeissa ja seksuaalineuvonta-asemalla. Uusimpana on käynnistynyt Ely-rahoitteinen kansainvälistämishanke, jota koordinoi FM, seksuaaliterapeutti Krista Nurminen. ”Odotan innolla ja ylpeänä sitä, että pääsemme solmimaan antoisia yhteistyökuvioita ja viemään suomalaista seksologian asiantuntijuutta ulkomaille.” Tutustu Kristan Instagram-päivitykseen hankkeesta!

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyhankkeessa on puolestaan aloittanut sekä Marjo Viinanen että Tiina Böhling-Salonen. He molemmat ovat terapiakentän moniosaajia – Marjo on kouluttautunut sekä toiminta-, seksuaali- että lyhytterapeutiksi ja hänellä on erityisosaamista autismikirjon kysymyksissä. Tiina on sairaanhoitajan ja seksuaaliterapeutin työn lisäksi syventynyt kriisiauttamiseen ja toimii myös työnohjaajana. Seksuaalisuudeltaan lapsikohteisten henkilöiden auttamishanke tarjoaa kasvaneen henkilöstöresurssin myötä enemmän asiakasaikoja sekä lyhyemmät odotusajat terapeuttisen prosessin käynnistymiselle. Lue lisää SeriE-hankkeesta Sexpon verkkosivuilta!

Sexpon suosittu seksuaalineuvonta-asema on saanut vahvistukseksi Sari Hälisen, joka on seksuaaliterapeutiksi ja seksuaalikasvattajaksi opiskellut yhteiskuntatieteilijä. “Liityn innokkaana ja odottavana seksuaalineuvonnan tiimiin. Näen seksuaalineuvonnan äärimmäisen tärkeänä työmuotona. Toivon työssäni edistäväni ihmisten tietoutta seksuaalisuudesta, sen moninaisuudesta ja siitä, että monenlaisiin pohdintoihin on saatavilla tukea.” Seksuaalineuvonta-aseman maksuttomiin palveluihin pääset tutustumaan täällä!