Seksuaalisen nautinnon julistusMéxicon seksuaaliterveyden maailmankonferenssi

SEKSUAALISEN NAUTINNON JULISTUS

México, 15. lokakuuta  2019


Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön 24. konferenssin osallistujat

 

TOTEAVAT, että

seksuaalinen nautinto on kehollista ja henkistä tyydytystä ja mielihyvää, joka syntyy jaetuista tai itsellisesti koetuista eroottisista kokemuksista, mitkä sisältävät fantasiat, unelmat, tunteet ja tuntemukset.

Itsemäärääminen, suostumus, yksityisyys, luottamus sekä kyky keskustella ja neuvotella seksuaalisista suhteista, ovat keskeisiä mahdollistajia sille, että nautinto olisi osatekijä seksuaaliterveydessä ja hyvinvoinnissa. Seksuaalisen nautinnon pitäisi toteutua seksuaalioikeuksien kehyksessä, erityisesti yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden, itsemääräämisoikeuden ja kehollisen koskemattomuuden, parhaimman saavutettavissa olevan terveydentilan sekä ilmaisun vapauden kehyksissä. Seksuaalisen nautinnon kokemukset ovat moninaisia, ja seksuaalioikeudet takaavat, että nautinto on myönteinen kokemus kaikille osapuolille, eikä sitä ole saatu loukkaamalla toisten ihmisoikeuksia tai hyvinvointia. [1]

JULISTAVAT, että

 1. mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin, ilman syrjintää, pakottamista tai väkivaltaa, on perustava osa kaikkien seksuaaliterveyttä ja hyvinvointia;
 2. seksuaalisen nautinnon lähteiden saavutettavuus on osa inhimillistä kokemusta ja yksilöllistä hyvinvointia;
 3. seksuaalinen nautinto kuuluu perustavalla tavalla seksuaalioikeuksiin ihmisoikeuskysymyksenä;
 4. seksuaalinen nautinto pitää sisällään mahdollisuuden moninaisiin seksuaalisiin kokemuksiin;
 5. ymmärrys seksuaalisesta nautinnosta on sisällytettävä osaksi kasvatusta, terveyden edistämistä ja terveyspalveluita, tutkimusta ja vaikuttamistyötä kaikkialla maailmassa; sekä
 6. seksuaalisen nautinnon sisällyttäminen toimintaohjelmiin, jotta yksilöiden tarpeet, toiveet ja todellisuudet tulisivat kohdatuiksi, myötävaikuttaa lopulta globaaliin terveyteen ja kestävään kehitykseen, mikä edellyttää kokonaisvaltaista, välitöntä ja kestävää toimintaa.

KEHOTTAVAT

kaikkia hallituksia, kansainvälisiä virallisia toimijoita ja järjestöjä, akateemisia instituutioita, terveyden ja kasvatuksen alan viranomaisia, medioita, yksityisiä toimijoita sekä yhteiskuntaa kokonaisuudessaan, sekä erityisesti kaikkia Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön jäseniä

 1. edistämään seksuaalista nautintoa lainsäädännössä ja politiikassa perustavana osana seksuaaliterveyttä ja hyvinvointia, mikä perustuu seksuaalioikeuksien periaatteille osana ihmisoikeuksia ja sisältää itsemääräämisen, syrjimättömyyden, yksityisyyden, kehollisen koskemattomuuden ja yhdenvertaisuuden;
 2. varmistamaan että kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus käsittelee seksuaalista nautintoa inklusiivisesti, näyttöön pohjautuen ja oikeusperustaisesti sovitettuna yksilöllisiin voimavaroihin ja tarpeisiin läpi elämänkaaren, jotta tietoon pohjautuvat, omaehtoiset, kunnioittavat ja turvalliset seksuaalisen nautinnon kokemukset olisivat mahdollisia;
 3. takaamaan, että seksuaalinen nautinto on sisällytetty seksuaaliterveyspalveluiden tuottamiseen, ja että seksuaaliterveyspalvelut ovat saavutettavia, edullisia ja kaikille soveltuvia, sekä vapaita stigmasta, syrjinnästä ja oikeudellisista seuraamuksista;
 4. lisäämään oikeusperustaisen ja näyttöön perustuvan tiedon kehitystä seksuaalisen nautinnon eduista osana hyvinvointia; mikä sisältää oikeuksia kunnioittavat rahoituslähteet, tutkimusmenetelmät ja tiedon levittämisen, jotta nostettaisiin esille seksuaalisen nautinnon rooli yksilön terveydessä ja kansanterveydessä;
 5. vahvistamaan uudelleen globaalit, kansalliset, yhteisölliset, sosiaaliset ja yksilölliset sitoumukset seksuaalisen nautinnon kokemusten moninaisuuden tunnustamiseksi ja kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, mitä tukevat johdonmukaiset, näyttöön perustuvat periaatteet ja käytännöt sekä sosiaalinen käyttäytyminen ja yhteisöllinen toiminta.

 

[1] Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing. (2016). Working definition of sexual pleasure.

Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (World Association for Sexual Health, WAS) 2019. Käännös Tiina Vilponen ja Tommi Paalanen, Sexpo-säätiö 2021.