Hallitus

Anni Karnaranta
Puheenjohtaja
OTM ja seksuaalineuvoja
Erityisosaamisena ja mielenkiinnon kohteena seksuaalioikeudet osana perus- ja ihmisoikeuksia sekä muut seksiin, suostumukseen ja seksuaalisuuteen liittyvät juridiset kysymykset. Pykälänikkaroinnin ohella pyrin edistämään avointa keskustelua lainsäädännön taustalla vaikuttavista yhteiskunnallisista muutoksista ja arvovalinnoista.
Julius Elo
Varapuheenjohtaja
TeM ja seksuaalikasvattaja
Työskentelen esitystaiteen, seksologian ja seksipositiivisen kulttuurin parissa. Koulutan, teen esityksiä, pidän työpajoja ja järjestän tapahtumia. Erityisosaamiseeni lukeutuu seksuaalisuuden monimuotoisuus ja siihen liittyvät kysymykset.
Kata-Riina Heinonen-Tricarico
Hallituksen jäsen
Toimittaja ja seksuaalineuvoja
Pyrin toimittajana ja seksologina edistämään vapaampaa seksistä ja seksuaalisuudesta puhumisen kulttuuria. Omia kiinnostuksen kohteitani ovat nautintoon ja suostumukseen liittyvät teemat sekä seksuaalisuuteen liittyvien normien ymmärtäminen ja purkaminen.
Heidi Lind
Hallituksen jäsen
MSc Disaster Healthcare, sosionomi (YAMK), hankepäällikkö
Olen kehittämisen ja projektityöskentelyn ammattilainen. Tällä hetkellä työskentelen seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyn ja seksuaalirikollisten kuntouttamisen teemojen parissa. Pidän tärkeänä erityisesti lasten ja nuorten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan vahvistamista. Uskon, että yhdessä saamme enemmän aikaan.
Lotta Nygård
Hallituksen jäsen
Lääketieteen lisensiaatti, työterveyslääkäri, seksuaalineuvoja
Olen työterveyshuollossa työskentelevä yleislääkäri, urologian tohtoriopiskelija ja seksuaalineuvoja. Erityisosaamista minulla on seksuaalilääketieteestä sekä sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuudesta. Mielenkiinnonkohteitani ovat lisäksi elintapasairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja mielenterveys. Olen kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenteista ja näihin liittyvästä politiikasta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla on lähellä sydäntäni. Seksologilääkärinä peräänkuulutan avointa puhetta ja sensitiivistä kohtaamista seksologisten aiheiden ympärillä. Lisäksi koulutan seksologian ja seksuaalilääketieteen teemoista sekä sote-alan ammattilaisia että maallikoita.
Joonas Pesonen
Hallituksen jäsen
Raila Riikonen
Hallituksen jäsen
seksuaalikasvattaja
Olen unelma-ammatissani seksuaalikasvattajana. Perustin valmistuttuani vuonna 2015 oman yrityksen - Ilon Kipinän, jonka kautta toimin seksuaalisen yhdenvertaisuuden sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden parantamiseksi. Vammaisaktiivina olen kohdannut monia tilanteita, joissa tarvittaisiin seksuaalikasvatusta, joten kohderyhmäni ovat vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ihmiset, heidän läheisensä sekä sote-alan järjestöt, -työntekijät ja -oppilaitokset. Erityistä intoa tunnen puhuessani seksuaalioikeuksista ja avusteisesta seksistä. Rakastan työtäni, minun ilon kipinäni on jokainen hetki unelmaani toteuttaessa.
Jarna Rintaniemi
Hallituksen jäsen, seksuaalipoliittinen sihteeri
Kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), seksuaalineuvoja
Olen intohimoinen politiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun seuraaja ja aktiivinen osallistuja. Etenkin seksuaalipolitiikka, seksuaalioikeudet ja tasa-arvokysymykset ovat minulle tärkeitä. Erityisosaamistani vaikuttajana ja kouluttajana ovat sukupuolen moninaisuus ja muut sateenkaariteemat sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys. Tavoitteenani on edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassamme.
Jenni Tarpila
Hallituksen jäsen
Sosionomi (YAMK) ja seksuaalineuvoja
Olen ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostunut sosiaalialan ammattilainen. Erityisosaamistani ovat kasvatus- ja perheasiat. Haluan edistää avointa ja arvostavaa keskustelua sekä tietoisuutta seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden teemoista - niin yhteiskunnassa yleisesti kuin eri palveluissakin. Lähellä sydäntäni ovat seksuaalioikeudet, lupa nautintoon ja omannäköiseen seksuaalisuuteen sekä ihmissuhteiden hyvinvointi ja moninaisuus.