Henkilöstö

Patricia Thesleff
Toiminnanjohtaja
KTM, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja (STOry), Uusi Suunta -ohjaaja, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Työskentelen Sexpossa toiminnanjohtajana. Seksologian kentällä minua kiinnostaa erityisesti ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen tukeminen. Olen työskennellyt Sexpossa vuodesta 2014 vastaavana neuvojana ja SeriE-hankkeen hankepäällikkönä.
Milla Torro
Järjestösihteeri
FM, opinto-ohjaaja, aineenopettaja, osteopaattiopiskelija (AMK)
Työskentelen Sexpossa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Työnkuvaani kuuluu myös asiakaspalvelua ja arjen juoksevia asioita sekä säätiön hallituksen sihteerinä toimiminen. On ilo olla osa yhteisöä, jossa kaikilla on halu auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja parantaa tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.
Vilma Pekkanen
Järjestösihteeri (toimivapaalla)
Liiketalouden asiantuntija, merkonomi
Sexpossa vastaan taloushallinnon rutiineista. Työnkuvaani kuuluu myös asiakaspalvelua, arjen juoksevien asioiden hoitamista sekä henkilöstöhallinnon tehtäviä. Lisäksi toimin säätiön hallituksen sihteerinä. Työ Sexpossa motivoi minua mm. yhteiskunnallisesti tärkeän aiheen takia. Lisäksi tehtäviin liittyvä ongelmien ratkaisu, isojen kokonaisuuksien hallinta ja numerot kiehtovat.
Olga Kukkonen
Talous- ja hallintosuunnittelija
KTM, osa-aikainen tilitoimistoyrittäjä ja yrityskonsultti, meteorologi
Työnkuvaani Sexpolla kuuluvat monipuoliset suunnittelu-, henkilöstö- ja raportointitehtävät sekä prosessien parantaminen ja virtaviivaistaminen. Olen ikuinen opiskelija ja nautin siitä, että tässä työssä oppii koko ajan uutta. On todella kivaa, että kokemukselleni on käyttöä ja uudet ideat ovat tervetulleita. Maahanmuuttajana ja monikulttuurisen perheen äitinä olen usein miettinyt tasa-arvo- ja kulttuurikysymyksiä. Työ Sexpossa antaa mielenkiintoisia näkökulmia niin lasten kasvatukseen kuin kulttuuriin ja valtioiden politiikkaankin.
Tea Lembidakis
Palveluvastaava
Työskentelen Sexpossa palveluvastaavana. Työnkuvaani kuuluu Sexpon toimitilojen hallinnolliset ja organisatoriset asiat. Vastaan tilavuokrien varauksista, avainten luovutuksista ja laskutuksesta. Työni Sexpolla on avannut näkökulmia ihmisten erilaisuuteen, sekä lisännyt tietoisuutta monimuotoisuudesta. Upeinta työssäni on se, että olen päässyt tutustumaan mahtaviin ammattilaisiin. Saan olla mukana helpottamassa heidän työtään huolehtimalla päivittäisistä, arkea kannattelevista asioista, jotta he voivat keskittyä olennaiseen.
Tiina Vilponen
Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja (työvapaalla 30.11. asti)
TM, terveysviestinnän ammattilainen, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), myötätuntokeskeinen terapeutti (APT akkreditointi), NLP Practitioner, Feedback Informed Treatment (FIT) -koulutus
Seksologia ja sen tekeminen ovat minulle intohimo. Nautin monipuolisesta työnkuvastani, joka sisältää Sexpon terapiakeskuksesta vastaamisen lisäksi kouluttamista, terapian tekemistä ja seksologista työnohjausta. Lisäksi toimin kansainvälisissä seksologian alan verkostoissa, niin pohjoismaisessa seksologian yhdistyksessä (NACS) kuin Euroopan seksologiliiton (EFS) hallituksessakin. Olen myös Suomen seksologiliiton (SSL) puheenjohtaja. Minulla on erityisosaamista lasten sukuelinten koskemattomuuden turvaamisesta, uskonnollisista kysymyksistä seksologisessa asiakastyössä sekä terapiatyön laadusta ja kehittämisestä.
Henriikka Sundell
Koulutussuunnittelija
FM, aineenopettaja, seksuaaliterapeutti, tantraohjaaja, työnohjaaja (STOry), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).
Juureni ovat historian opinnoissa, ja Sexpoon minut alunperin saattoikin kiinnostus suomalaisen seksuaalipolitiikan historiaan. Työskentelen koulutussuunnittelijana ja vastaan koulutustarjontamme suunnittelusta, tapahtumajärjestelyistä sekä koulutusviestinnästämme. Erityisesti minua kiinnostavat seksologian kentällä seuraavat teemat: fantasiat ja mieltymysten kirjo, seksuaalinen halu, monimuotoiset ihmissuhteet, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus. Olen myös seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja.
Essi Siljoranta
Vastaava neuvoja
Ohjaustoiminnan artenomi (AMK), seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti
Olen seksuaaliterapeutti ja työskentelen Sexpo-säätiössä seksuaalineuvojana. Työ Sexpossa pohjautuu sellaisiin arvoihin, joiden takana pystyn seisomaan. Olen unelmatyössäni kun saan olla mukana edistämässä seksuaalisen vapauden ja tasa-arvon toteutumista. Toivon, että jokainen joka tarvitsee tukea seksuaalisuuden kysymyksissä, löytäisi meidät.
Maria Vihlman
Vastaava neuvoja
YTL, sosionomi (AMK), seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykoterapeuttikoulutuksessa
Olen seksuaaliterapeutti ja työskentelen Sexpossa neuvonnan tiimissä. Työssäni tuen ihmisiä omannäköisen seksuaalisuuden ja tasapainoisten ihmissuhteiden rakentamisessa. Työtapani on turvallisuutta rakentava, lempeä ja aina asiakkaan ehdoilla etenevä. Olen tottunut työskentelemään sukupuolen, seksuaalisuuden, mieltymysten ja ihmissuhteiden moninaisuuden parissa. Erityisalaani ovat kaltoinkohteluun ja seksuaalisiin rajoihin liittyvät kysymykset sekä halun ja positiivisen seksuaalisuuden tukeminen.
Maija Nieminen
Seksuaalineuvoja
Sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja
Työskentelen seksuaalineuvojana Sexpon nettineuvonnassa. Pyrin työssäni siihen, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenään. Pidän uusien asioiden oppimisesta ja tykkään kartuttaa ammatillista osaamistani opiskelemalla koko ajan lisää seksuaaliterveyteen liittyviä teemoja.
Oona Turunen
Vastaava neuvoja (opintovapaalla)
Sosionomi (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), pariterapeutti, tantraohjaaja, tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja
Olen seksuaaliterapeutti ja teen Sexpossa seksuaalineuvontaa. Työhöni kuuluu ihmisten kohtaaminen netissä, puhelimitse sekä kasvotusten. Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen ja tärkeä minulle. Vastaanotollani ihminen saa tulla nähdyksi kokonaisena ja juuri sellaisena kuin on. Seksologian kentällä minua kiinnostavat erityisesti moninaiset ihmissuhteet, nautinto ja seksuaalisuus voimavarana. Olen innostunut tietoisen läsnäolon ja vuorovaikutuksen kehittämisestä, kehollisuudesta ja luovuudesta. Olen opintovapaalla 31.5.2024 saakka.
Anna Kolster
Erityisasiantuntija, SeriE-hanke
KK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, Ihminen tavattavissa -mentor, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), työnohjaaja, psykodraamaohjaajakoulutuksessa, Uusi Suunta -ohjaaja, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Työskentelen Sexpossa SeriE-hankkeen erityisasiantuntijana. Hankkeen tavoitteena on seksuaalirikosten ennaltaehkäisy. Hanke tarjoaa tukipalveluita henkilöille, joilla on kohonnut riski syyllistyä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen kaltoinkohteluun. Seksologian kentällä minua kiinnostaa erityisesti ihmissuhteet, moninaisuus ja addiktiot. Olen läsnäoleva, lempeä ja helposti lähestyttävä ihminen ja terapeutti. Olen myös työnohjaaja, joten minulle voit myös varata ajan jos kaipaat tukea työhösi ja omaan arkeen.
Marjo Viinanen
Seksuaaliterapeutti, verkostokoordinaattori, SeriE-hanke
Toimintaterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Uusi suunta ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja (STOry), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Defusing-ohjaaja, Reteaming-valmentaja, Perhe- ja paripsykoterapeutti koulutuksessa
Työskentelen Sexpossa SeriE-hankkeessa seksuaaliterapeuttina ja verkostokoordinaattorina. Seksologian kentällä vahvaa osaamistani hankkeen asiakasryhmän lisäksi on sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus, nuoruusikäiset sekä erityisryhmät. Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena, mukaan lukien toimintakyky, ihmissuhteet ja hyvinvointi. Terapeuttina olen hyväksyvä, lempeä, kannustava ja aktiivinen rinnalla kulkija, huumoria unohtamatta. Työotteeni on integratiivinen ja ratkaisukeskeinen. Ajattelen asiakkaan olevan oman elämänsä paras asiantuntija. Hänen kokemuksensa ja toiveensa muutoksille on tärkeää kuulla. Innostun ihmisten kohtaamisesta ja haluan oppia koko ajan uutta. Opiskelen jatkuvasti kehittääkseni ammattitaitoani asiakkaiden parhaaksi sekä oman mielenkiintoni mukaisesti.
Tiina Böhling-Salonen
Seksuaaliterapeutti, SeriE-hanke
Kätilö ja sairaanhoitaja (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), Uusi suunta ohjaaja, työnohjaaja (STOry), paripsykoterapian täydennyskoulutus, tunnekeskeisen pariterapian perusteet, vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki, kriisi-interventioiden vetäjä (kriisiauttamisen asiantuntijuus), kognitiivisen lyhytterapian opinnot
Työskentelen Sexpossa SeriE-hankkeen seksuaaliterapeuttina. Seksologian saralla erityisosaamisalueitani lapsikohteisen seksuaalisuuden lisäksi ovat vakava sairastuminen, kuten syöpäsairaudet, ja sairastumiseen liittyvien hoitojen vaikutus seksuaalisuuteen, omaan hyvinvointiin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Olen kouluttautunut ja työssäni perehtynyt kriisiauttamiseen. Työotteeni on integratiivinen, jossa vaikuttavat vahvasti kognitiivisen terapian työmuodot, mindfulness, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Olen helposti lähestyttävä ihminen. Jokainen asiakas, ihminen, on minulle tärkeä. Aito, kunnioittava kohtaaminen ja läsnä oleva kiinnostus näkyvät jokaisessa tapaamisessamme. Yhdessä luomme turvallisen, luottamuksellisen ilmapiirin, jossa voit keskustella ihan kaikesta. Mikään ihmisyyteen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyvä ei ole minulle vierasta.