Antirasismi

Sexpo sitoutuu entistä vahvemmin antirasismiin kaikessa toiminnassaan. Antirasistinen toiminta kuuluu meille kaikille. Se on eettinen velvollisuus, joka syntyy sitoutumisesta ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen.

Sexpo julkaisi 9.9.2022 antirasistisen suunnitelman. Sen mukaan antirasistinen ajattelu sisällytetään kaikkeen Sexpon toimintaan kuten asiakastyöhön, koulutuksiin, verkostoihin ja viestintään.

Antirasistinen toiminta on osa inklusiivisuuden edistämistä, ja sillä pyritään lisäämään palveluiden saavutettavuutta erityisesti bipoc*-ihmisten osalta.

  • Miksi seksologian ala on niin valkoinen?
  • Miten bipoc-taustaiset ihmiset kokevat seksuaalisuudesta käytävän keskustelun Suomessa?
  • Miten heidät saataisiin paremmin mukaan keskusteluun ja erilaiset äänet kuuluviin?
  • Miten voisimme lisätä ymmärrystämme ja osaamistamme, jotta seksuaalisen hyvinvoinnin palvelut ja keskustelut tarjoaisivat turvallisempia kohtaamisia bipoc-ihmisille?

Sexpo pyrkii vastaamaan näihin seikkoihin antirasismisuunnitelmalla, joka keskittyy parantamaan omia ajattelu- ja toimintatapojamme. Tavoitteena on tehdä Sexpon toiminnasta ja palveluista mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia kaikille.

Keskustelu seksuaalisesta hyvinvoinnista on Suomessa yhä hyvin valkoista. Kentälle tarvitaan lisää tekijöitä, joilla on erilaisia taustoja ja näkökulmia. Siten erilaiset ryhmät tulevat paremmin nähdyiksi ja kohdatuiksi.

*Lyhenne bipoc tarkoittaa mustia, alkuperäisväestöön kuuluvia ja ei-valkoisia ihmisiä (Black, Indigenous, People of Colour).

Viisi pääkohtaa antirasismisuunnitelmasta:

1) Sexpo on inklusiivinen ja yhdenvertainen toimija.

Haluamme, että seksuaalinen hyvinvointi on saavutettavissa kaikille ihmisille. Siksi meidän täytyy aktiivisesti purkaa hyvinvoinnin esteitä ja normeja, jotka asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Rasismi on yksi näistä esteistä.

2) Olemme käynnistäneet sisäisen prosessin antirasismin edistämiseksi yhteisössämme.

Haluamme, että kaikki sexpolaiset ovat kartalla antirasistisessa ajattelussa. On ensisijaisen tärkeää, että toimimme mahdollisimman inklusiivisesti ja antirasistisesti kaikilla Sexpon toiminnan osa-alueilla, erityisesti asiakasrajapinnoissa. Siksi meidän pitää käydä kriittistä keskustelua sisäisesti, purkaa ennakkoluulojamme ja oppia koko ajan uutta. Huomioimme antirasismin myös hallinnossamme, palveluiden ostamisessa ja rekrytoimisessa.

3) Sexpon toiminta ja palvelut ovat mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia kaikille.

Antirasistinen ajattelu ja toiminta sisällytetään neuvontapalveluihin, terapiaan, koulutuksiin, seksuaalikasvatukseen, verkostoihin ja viestintään. Koulutamme henkilöstöämme antirasismissa ja inklusiivisuudessa, ja pidämme huolta siitä, että toimintamme on laadukasta ja läpinäkyvää.

4) Kuuntelemme rasismia kokevia ihmisiä.

Haluamme olla herkkiä kuuntelemaan palautetta ja kritiikkiä. Kritiikkiä ei pidä pelätä, vaan se pitää ottaa vastaan ja sisällyttää yhteisössä käytävään arvokeskusteluun. Teemme yhteistyötä antirasismin asiantuntijoiden kanssa ja lisäämme yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joille antirasismi on tärkeä arvo.

5) Emme ole koskaan valmiita.

Haluamme olla läpinäkyviä ja tunnistaa oman keskeneräisyytemme. Inklusiivisuuden, yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämisessä ei olla koskaan valmiita. Itsensä ja yhteisön kehittäminen on jatkuva projekti, jota ei voi koskaan julistaa päättyneeksi ja laittaa arkistokaappiin. Sexpossa halutaan olla seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisen kärjessä, ja se tarkoittaa itsensä laittamista likoon joka päivä kehityksen varmistamiseksi.

Lisätietoja:

Tiedote 5.9.2022: Sexpo sitoutuu antirasismiin

Verkkouutinen 7.9.2022: Miksi seksologian ala on niin valkoinen?

Toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, tommi.paalanen@sexpo.fi