Miksi seksologian ala on niin valkoinen?

Miksi seksologian ala on niin valkoinen? Miten bipoc-taustaiset ihmiset kokevat seksuaalisuudesta käytävän keskustelun Suomessa? Miten heidät saataisiin paremmin mukaan keskusteluun ja erilaiset äänet kuuluviin?

Entä miten voisimme lisätä ymmärrystämme ja osaamistamme, jotta seksuaalisen hyvinvoinnin palvelut ja keskustelut tarjoaisivat turvallisempia kohtaamisia bipoc*-ihmisille?

Sexpo pyrkii vastaamaan näihin seikkoihin antirasismisuunnitelmalla, joka keskittyy parantamaan omia ajattelu- ja toimintatapojamme. Tavoitteena on tehdä Sexpon toiminnasta ja palveluista mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia kaikille.

Antirasistinen ajattelu mukana kaikessa

– Keskustelu seksuaalisesta hyvinvoinnista on Suomessa yhä hyvin valkoista. Kentälle tarvitaan lisää tekijöitä, joilla on erilaisia taustoja ja näkökulmia, jotta eri asiakasryhmät tulevat paremmin nähdyiksi ja kohdatuiksi, toteaa Tommi Paalanen.

Kuuntelemme rasismia kokevia ihmisiä, käymme arvokeskustelua, koulutamme työyhteisöämme ja sisällytämme antirasismin Sexpon seksuaalipoliittiseen ohjelmaan. Teemme yhteistyötä Mixed Finns’n kanssa toimintamme arvioimiseksi ja kehittämiseksi, kuvailee Paalanen.

Suunnitelman mukaan antirasistinen ajattelu sisällytetään kaikkeen Sexpon toimintaan kuten asiakastyöhön, koulutuksiin, verkostoihin ja viestintään.

Sexpo kertoo perjantaina 9.9. kello 15-17 antirasismisuunnitelmastaan tarkemmin sidosryhmille, seuraa Instagram-kanavaamme @sexpofi ja muuta viestintäämme.

Sexpon antirasismityön teemoja nostetaan esille myös Mixed Finns’in ja RARE Median Instagram-kanavissa @mixedfinns ja @rareonkova.

*Lyhenne bipoc tarkoittaa mustia, alkuperäisväestöön kuuluvia ja ei-valkoisia ihmisiä (Black, Indigenous, People of Colour).

Lisätietoja:

Lue tiedote 5.9.2022: Sexpo sitoutuu antirasismiin

Antirasismi-osio sivustollamme