Tanssi-liiketerapeuttiset menetelmät seksuaaliterapiassa

Kehotietoisuutta käsitellään yleensä seksuaaliterapiassa, sillä ruumiillisuus, kehonkuva, aistit ja kehon toiminnot ovat olennaisia seksuaalisuuden osa-alueita. Tanssi-liiketerapeuttiset menetelmät pohjautuvat kehotietoisuuteen.

Kehotietoisuudella tarkoitetaan yksinkertaistettuna oman ruumiin sisäisten tuntemusten sekä aistikokemusten havainnointia ja niille herkistymistä. Tanssi-liiketerapian menetelmiä ovat kehotietoisuuden vahvistamisen lisäksi rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset, hengitysharjoitukset, liikeimprovisaatio, erilaisten liikelaatujen tutkiminen sekä leikit ja pelit. Liikekokemusta voidaan kuvata sanallisesti tai esimerkiksi piirtämällä siitä kuva ja tutkia sen symboliikkaa ja metaforia. 

Ilmaisemalla hankalaa tunnetta tai kokemusta liikkeen tai kuvallisen ilmaisun avulla, saamme siihen etäisyyttä ja voimme tarkastella sitä turvallisesti kauempaa. Itsessä tapahtuvien kokemusten sanoittaminen ääneen tai omassa mielessä on välillä vaikeaa. On tiloja, joille emme heti löydä sanoja. Ennen sanoja tai ajatusta voi tulla tunne tai kehon tuntemus. Luovat menetelmät antavat tilaa erityisesti niille kokemuksille, joita on vaikeaa käsitellä tietoisessa mielessä ja joiden sanallistaminen tuntuu haastavalta. 

Luovissa taideterapioissa ei arvioida tai pyritä tietynlaiseen ilmaisuun tai liikkeeseen. Tietoisen mielen saa antaa laskeutua taka-alalle ja keho näyttää suunnan. Liike ei välttämättä edes näy ulospäin. Jo hengitys itsessään on meissä jatkuvasti tapahtuvaa liikettä, jonka havainnointi ja rauhoittaminen on tutkitusti vaikuttava keino esimerkiksi vireystilan ja tunteiden säätelyssä. Kelan rahoittamassa tutkimuksessa todettiin, että tanssi-liiketerapia vähentää masennuksen oireita. 

Omaan kehoon, liikkumiseen tai luovaan ilmaisuun saattaa liittyä häpeää. Monilla meistä on ikäviä kokemuksia siitä, kun kehoamme tai luovuuttamme on arvioitu kriittisellä silmällä. Useat kantavat itsessään mukana tuota kriittistä silmää ja ääntä. Kehosuhdetta ja kehonkuvaa tutkivat tanssi-liiketerapeuttiset menetelmät voivat vahvistaa itsemyötätuntoista ääntä, jota monet huomaavat kaipaavansa itsekriitikon äänen rinnalle.

Seksuaaliterapiassa käsitellään usein nautintoa ja mielihyvää. Antautumalla aistikokemuksille tai heittäytymällä leikkiin, voimme lisätä nautintoa elämäämme. Ihminen kulkee mielihyvää kohti. Ajaudumme kuitenkin helposti suorittamaan arkea autopilotilla, jolloin nautinnolle antautuminen tietoisesti voi tuntua vaikealta. Tanssi-liiketerapeuttinen lähestymistapa voi tuoda sopivaa vapautuneisuuden kokemusta, luottamusta omaan kehoon ja sen arvokkaiden viestien kuuntelemiseen. Keho kertoo meille tarpeistamme ja tunteistamme. Siksi sitä kannattaa kuunnella.

Kirjoittaja on tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaajaksi valmistunut seksuaali- ja pariterapeutti.