Aseksuaalisuus

Aseksuaalisuus määritellään seksuaalisuuden muodoksi, jossa ihminen ei tunne ollenkaan tai tuntee hyvin vähän seksuaalista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan. Aseksuaalisuuden alle kuuluu useita alamääritelmiä, joilla voi tarkentaa kokemansa vetovoiman voimakkuutta tai suuntausta. Määritelmällisesti aseksuaalisuus liittyy vain toisen ihmisen kanssa toteutettavaan seksuaalisuuteen, joten aseksuaalinen henkilö voi silti tuntea muiden muassa emotionaalista, romanttista, sensuaalista ja/tai fetisististä vetovoimaa. Jotkut eivät tunne mitään näistä. Lue lisää  Sexpon sarjakuvasta.

Aseksuaalisuuden tutkimus on hyvin tuoretta ja siksi aiheesta on vielä vähän tutkimustietoa. Kyselytutkimukset ovat kuitenkin johdonmukaisesti osoittaneet aseksuaalien määrän olevan 1-1,5% väestöstä. Aseksuaalisuutta ei voi todeta lääketieteellisesti, eikä aseksuaaleilla henkilöillä ole todettu poikkeamia esimerkiksi hormonitoiminnan tasossa. Aseksuaalisuutta esiintyy myös muissa nisäkäslajeissa.

Seksi ja halu

Yleisestä käsityksestä poiketen aseksuaalisuus ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö ei harrastaisi seksiä tai etenkään sitä, että hän ei olisi siihen kykenevä. Aseksuaalisuus ei tarkoita etteikö henkilöllä voisi olla hyvinkin aktiivinen libido. Yksilötasolla seksuaalisen toimintakyvyn ja -tahdon määrä on yhtä moninainen kuin muidenkin kohdalla. Jokainen päättää kohdallaan tunteeko halua harrastaa seksuaalisia tekoja, itsetyydytystä tai muita sensuaalisesti tyydyttäviä asioita. Esimerkiksi neutraalisti seksiin suhtautuvat henkilöt saattavat harrastaa seksiä tyydyttääkseen romanttista kumppaniaan, toiset taas suhtautuvat seksiin hyvinkin torjuvasti.

Aseksuaalisuus eroaa haluttomuudesta ja selibaatista olennaisesti siinä, että haluttomuus esiintyy irrallaan seksuaalisesta suuntautumisesta ja selibaatti on henkilön päätös omasta käyttäytymisestään. Haluttomuudelle on usein myös psykologinen tai fysiologinen pohjasyy, jota voidaan henkilön toivomuksesta hoitaa. Yksilötasolla haluttomuuden ja aseksuaalisuuden erottaminen voi olla paikoitellen haasteellista. Tähän voi saada tukea  seksuaalineuvonnasta tai -terapiasta, sekä joissain tapauksissa lääketieteellisistä tutkimuksista.

Romanttinen suuntautuminen

Seksuaalinen ja romanttinen suuntautuminen voi kenellä tahansa erota toisistaan. Erityisen tärkeää romanttisen suuntautumisen määritteleminen on usein henkilöille, jotka eivät täytä yhteiskunnan odotusta seksuaalisuudesta. Pääosin romanttiset suuntautumiset korreloivat tunnettujen seksuaalisten suuntautumisten kanssa; heteroromanttinen, homoromanttinen, panromanttinen, aromanttinen jne.

Aseksuaalisuus ei estä solmimasta pari- tai monisuhteita omien halujensa mukaisesti siinä missä mikään muukaan seksuaalinen suuntautuminen. Jokainen saa itse määritellä elämäänsä kuuluvien ihmissuhteiden muodon ja syvyyden. Ystävyyssuhteiden rakentamiseen aseksuaalisuus ei ole este. Edes avioliittoinstituutio ei vaadi osapuoliltaan seksuaalista aktiivisuutta.

Harmaan sävyt

Aseksuaalisuudesta puhutaan yleensä spektrinä, jonka alle kuuluu myös muita valtavirtaymmärryksestä eroavia seksuaalisen vetovoiman muotoja. Näistä yleisimpiä on demiseksuaalisuus (seksuaalinen vetovoima vaatii syvän romanttisen suhteen), harmaa-aseksuaalisuus (seksuaalisen vetovoiman ilmeneminen hyvin vähäisenä tai erittäin harvoin) ja lithoseksuaalisuus (seksuaalisen vetovoiman olemassaolo, mutta ei halua sen toteuttamiseen).

Lisää tietoa ja vertaistukea:
aseksuaalisuus.fi
asexuality.org