BDSM

BDSM on eräänlainen kattotermi, jonka alle lukeutuu monenlaisia seksuaalisuuden ilmentämistapoja. Monet ihmiset nauttivat seksissä erilaisista tuntemuksista ja aistiärsykkeistä kuten kivusta. Erilaiset valtaan liittyvät roolit tuottavat joillekin myös seksuaalista mielihyvää. BDSM-leikkeihin voi liittyä myös erilaisia fetissejä. Fetisseistä puhutaan tällä Sexpon videolla sekä sarjakuvassa.

Lyhenne BDSM tarkoittaa sadomasokistisen seksin kirjoa. Lyhenne avataan yleensä seuraavalla tavalla: b-kirjain viittaa sitomista tarkoittavaan “bondage”-sanaan ja d-kirjain puolestaan hallitsemiseen ja valtaan viittaavaan “domination”-sanaan. S-kirjain viittaa joko sadismiin, eli haluun tuottaa toiselle kipua tai termiin “submission”, joka puolestaan kuvastaa osapuolen alistuvaa asemaa. Seksuaalista toimintaa, johon kuuluu näitä elementtejä, kutsutaan sadomasokismiksi (lyhyesti SM tai S/M).

Kuten muussakin kanssakäymisessä on SM-seksissäkin ensisijaisen tärkeää vapaaehtoisuus ja toisten rajojen ja itsemäärämisoikeuden kunnioittaminen. Ketään ei saa pakottaa  tai painostaa sellaiseen seksiin, jota hän ei halua tai joka tuntuu pahalta.

Vaikka kaksi ihmistä harrastaisi SM-seksiä se ei tarkoita, että heidän välinen suhteensa toimisi toista osapuolta alistavasti arjessa. SM-seksiin liittyy usein ajatus sessioista, joiden aikana alistaminen ja alistuminen ovat rooleja, joita toteutetaan seksin aikana yhteisymmärryksessä, vapaaehtoisesti ja siten, että säännöistä ja turvallisuudesta on keskustelu etukäteen.

Mikä on turvasana?

Ennen SM-seksin kokeilemista on sovittava yhteinen turvasana tai turvamerkki, joka keskeyttää toiminnan välittömästi, jos se alkaa tuntua epämiellyttävältä. Sen lisäksi, että turvasanan tulee olla yhdessä sovittu ja kaikkien osallistuvien osapuolien tiedossa on sen syytä olla myös selkeä ja osallistujille looginen. Turvasana tai -merkki on todella tärkeä turvallisuuden tunteen ja turvallisuuden toteutumisen kannalta.

Syy siihen, että merkki tai sana on erikseen sovittu on yksinkertainen. Sessiossa, johon liittyy esimerkiksi kipua tai kurittamista on aivan luonnollista, että vastaanottava osapuoli ilmentää kehollaan ja äänellään ottaessaan kipua vastaan, vaikka se olisikin toivottua ja tarkoituksenmukaista. Dominoivan osapuolen täytyy pystyä tietämään, koska mennään rajan yli ja milloin toivotusta aktista tulee epämieluisa tai epätoivottu. Tämän lisäksi alistuvalla on oltava selkeä keino ilmaista omia rajojaan. Tutustu turvasanaa ja SM-seksiä käsittelevään sarjakuvaan täältä!

On tärkeää, että SM-seksistä voi puhua avoimesti ja vapaasti kumppanin kanssa, jotta se olisi nautinnollista kaikille osapuolille. Ennen seksiä olisi hyvä, että kaikki saavat puhua omista toiveistaan ja rajoistaan, jotta kaikille on selvää mitä asioita sillä haetaan ja millä keinoilla.