Kuinka suhtautua alaikäisen katsomaan pornoon?

Erilaiset mediat ovat osa lasten ja nuorten elämää. Ne ovat toimintaympäristöjä, joissa vietetään aikaa, viihdytään ja opitaan asioita. Jos alastomuutta ja seksiä näytettiin aiemmin vain lehdissä tai erikseen ostettavissa videoissa, on pornoteollisuus nykyisin keskittynyt nettivideotuotantoon. Pornoa voi löytää sopivan hakusanan jälkeen yhdellä klikkauksella.

Euroopan laajuisen tutkimuskoosteen mukaan suomalaislapsista 29% kertoo nähneensä internetissä pornografista aineistoa. Suuri osa lapsista näkee pornoa 12-14 -vuotiaana eli ajankohtana, jolloin nuorella itsellään ei useinkaan ole kokemuksia seksistä toisten kanssa. Tutkimuksissa nuoret kertoivat hakevansa pornosta tietoa kuten: mitä seksi on, miten sitä tehdään, miltä se näyttää ja mitä pornolla tarkoitetaan.

Pornoon liittyvän keskustelun voi liittää suurempaan kokonaisuuteen netin mediasisällöistä. Voi puhua yleisesti siitä, kuinka netissä on paljon erilaista materiaalia ja sisältö määrittää sen, onko se suunnattu lapsille, nuorille tai aikuisille. Viihdeteollisuus kuten pelit, elokuvat ja sarjat ovat täynnä tarinoita ja fantasioita. Sitä samaa sisältää myös porno.

Pornon vaikutuksia on vaikeaa tutkia

Pornoon liittyvät tutkimukset eivät ole vahvistaneet yleisiä pelkoja siitä, että nuorten yhdyntäseksin aloittamisikä alenisi tai seksikokemukset lisääntyisivät pornoa katsomalla. Suomalaisnuorten ensiyhdyntöjen aloittamisikä on ollut viimeisen kahden vuosikymmenen ajan noin 17 vuotta.

EU Kids Online -tutkimuksen (2020) mukaan porno vaikuttaa nuoriin eri tavoin. Tutkimukseen osallistui yli 25 000 eurooppalaista lasta jotka olivat 9-16 -vuotiaita. Heistä noin 2%  kertoi olleensa melko tai erittäin järkyttynyt näkemästään seksikuvastosta. Nettiporno vaivasi nuorempia enemmän kuin esimerkiksi teini-ikäisiä. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän näkee pornoa.

On vaikeaa arvioida millaisia vaikutuksia pornolla on ihmisten käsityksiin seksistä tai millaisia vaikutuksia sillä on yksilöiden seksielämään. Kuitenkin ehkä yleisesti voidaan todeta, että jos katsoo toimintaa, mitä ei ymmärrä – se voi olla sisällöstä riippumatta olla ahdistavaa.

Jokainen perhe luo itse sääntönsä ja joillekin sopii, että lasten kanssa sovitaan, että heidän kännyköidensä kuvat, sivuhistoriat ja katsotut videot voidaan katsoa kotona läpi. Myös operaattorit voivat tehdä liittymiin rajoitteita, jotta seksuaalisuuteen liittyvät sivut jätetään näyttämättä. Tässä on toki vaarana se, että lapselta tai nuorelta jää näkemättä myös tärkeä ja luotettava tieto, jos se koskee seksuaalisuutta tai seksiä.

Pornosta puhuminen on osa seksuaalikasvatusta

Jos perheessä on puhuttu jo aiemmin kehoista, tunteista, unnutuksesta tai sooloseksistä, nautinnosta, ihmisten välisistä suhteista, lisääntymisestä ja seksistä, voi pornoon liittyvä keskustelu olla luonteva osa vanhempien antamaa seksuaalikasvatusta. Puhuipa aikuinen siitä tai ei, suurella todennäköisyydella lapsi tai nuori tulee sitä jossain vaiheessa näkemään.

Jos aikuisen mielessä pornosta puhuminen tuntuu vastenmieliseltä tai hankalalta, siihen voi auttaa asettautuminen lapsen asemaan, Ja miettiä yleiseisesti sitä, miksi porno voi kiinnostaa lapsia tai nuoria. Usein se johtuu siitä, että lapsi on nähnyt sitä vahingossa ja se on jäänyt hänelle siksi mieleen. Lapsia myös kiinnostavat kehot, mediaan liittyvät sisällöt ja alastomuus, sillä sitä näkee suhteellisen vähän muualla kuin omassa kodissa.

Lapset eivät useinkaan katsomalla katso pornoa, mutta murrosikäiselle nuorelle pornon katseleminen sooloseksin yhteydessä on suhteellisen yleistä. Nuoren syyt sooloseksille ovat taas nautinto tai tapa purkaa stressiä. Toiset taas katsovat pornoa silloin, kun on tylsää. Nuorten syyt pornon katsomiselle ovat usein samat kuin aikuisillakin. Nuori, joka on katsonut pornoa on voinut tuntea samaan aikaan kiihottumisen tunteita mutta myös hämmennystä tai häpeää. Siksi erityisesti vanhempien nuorten kohdalla, pornosta puhuttaessa, aikuisen puheensävyjen on hyvä olla maltillinen. Ja sanoja kannattaa miettiä tarkkaan, ettei omalla puheellaan aiheuta lisää häpeän tunteita.

Auta nuorta puhumaan vaikealta tuntuvista asioista

Seksuaalisuuteen liittyvissä teemoissa lasten ja nuorten kanssa, on tärkeää olla kasvattajana aktiivinen keskustelun aloittaja, mutta auttaa lasta myös asioiden puheeksiottamisessa. Kun asioista on puhuttu jo etukäteen, voi niihin palata usein myöhemmin. On huomioitava, että kun kysyy lasten ja nuorten ajatuksia asioista, on niitä oltava valmis myös vastaanottamaan.

Raivoava vanhempi ei kykene opettamaan tai rauhoittamaan ketään. Jos aikuinen reagoi voimakkaasti, on se ristiriidassa ”kaikesta voi puhua” -ajatuksen kanssa. Tällöin se ei lapsen tai nuoren mielestä pidä paikkaansa vaan koko kaunis ajatus romuttuu. Vanhemman tärkein seksuaalikasvatukseen liittyvä työkalu ( ja ehkä se kaikista vaikein) on omien ajatusten, oletusten, tabujen, myyttien ja vaikeiden tunteiden käsittely.