Lapsikohteinen seksuaalisuus

Pedofilia eli lapsikohteinen seksuaalisuus tarkoittaa jatkuvaa ja voimakasta seksuaalista kiinnostusta esimurrosikäisiä lapsia kohtaan. Monet lapsikohteisesti suuntautuneet huomaavat jo nuorena, että ovat kiinnostuneita lapsista tai itseään selkeästi nuoremmista. Aihe herättää monissa ihmisissä ahdistusta. Teini-ikäisiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta kutsutaan hebefiliaksi.

Mieltymys tai fantasia ei ole rikos

Ihminen ei voi valita omaa seksuaalisuuttaan. Siihen, mistä kiihottuu tai mihin suuntautuu, ei voi vaikuttaa itse, eikä kukaan ulkopuolinen. Lapsikohteinen seksuaalisuus ei tarkoita sitä, että ihminen olisi sairas tai rikollinen. Lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin syyllistyvät eivät ole aina lapsikohteisesti suuntautuneita.

Suuri osa lapsikohteisen seksuaalisen suuntautumisen omaavista ei toteuta mieltymystään, vaan se pidetään ainoastaan omana fantasiana. Lapsikohteisen seksuaalisen suuntautumisen hyväksyminen voi kuitenkin viedä aikaa ja siitä johtuva häpeä voi aiheuttaa mm. masennusta ja syrjäytymistä sosiaalisesta verkostosta ja yhteiskunnasta. Nämä lisäävät riskiä syyllistyä tekoon, joka voi olla vahingollinen ja rikollinen.

Jos lapsiin kohdistuvaa mieltymystä ja fantasiaa toteuttaa oikeassa elämässä, kyseessä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, josta henkilö voidaan tuomita. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhutaan, kun teon kohteena on alle 16-vuotias. Jos tekijä on auktoriteettiasemassa suhteessa nuoreen, suojaikäraja nousee 18 ikävuoteen. Tällainen auktoriteetti voi olla esimerkiksi opettaja, valmentaja tai nuoriso-ohjaaja. Lue lisää suojaikärajasta täältä.

Lapsikohteisen mieltymyksen omaavan olisi hyvä hakeutua avun piiriin. HUS:n ylläpitämästä Mielenterveystalosta löytyy omahoito-ohjelma, josta löytyy tietoa ja tukea ihmisille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Sexpossa on käynnissä SeriE-hanke, joka tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua seksuaalista kiinnostusta lapsia kohtaan kokeville ihmisille ja heidän läheisilleen. Meihin voi olla yhteydessä, mikäli omat tai läheisen seksuaalisuus, mielenkiinnon kohteet tai toiminta herättävät huolta. Varaa aika seksuaaliterapeutille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen serie@sexpo.fi tai ota yhteyttä puhelimitse SeriE-työntekijöihimme.

Laiton lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali

Lapseen kohdistuvasta sekuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista käytetään arkikielessä sanaa lapsiporno. Niin sanotun lapsipornon tuottaminen, hallussapito ja levittäminen on kielletty Suomen rikoslaissa. Lapsipornon luokittelu ja määrittely ei aina ole selkeää; esimerkiksi täysi-ikäinen, joka esittää lasta tai teiniä pornografisessa materiaalissa tai selkeästi animoidut lapsihahmot ovat sallittuja. Niin sanottu teiniporno, jossa esiintyvät täysi-ikäiset, on yleistä ja suosittua.

Todellisen lapsipornon tuottaminen, eli lapsen asettaminen seksuaalisesti virittäytyneeseen tilanteeseen tai toimintaan ja sen kuvaaminen vahingoittavat lapsen turvallista kasvua sekä kehitystä. Niin kuin muukin hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu, se usein aiheuttaa lapselle traumoja. Jos lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaan materiaaliin on törmännyt netissä, voi soittaa esimerkiksi Sexpon nimettömään puhelinneuvontaan. Anonyymin nettivihjeen voi jättää myös Pelastakaa Lapset järjestön linkin kautta.