Seksuaalisuus ja pakkoajatukset

Pakkoajatukset ovat mieleen itsepintaisesti tunkeutuvia ajatuksia, jotka ovat ahdistavia ja epämiellyttäviä. Seksuaalisuuteen liittyvät pakkoajatukset ovat varsin yleisiä. Niiden sisältö koostuu useimmiten sellaisista asioista, jotka ihminen kokee omalle seksuaalisuudelle vieraana tai pelottavana, kuten huolen tunteita siitä, onko oma seksuaalinen suuntautuminen oikea, antaako vääriä signaaleja seksuaalisesta suuntautumisestaan tai onko heräämässä lapsikohteiseen seksuaalisuuteen liittyviä piirteitä. Ihminen saattaa pyrkiä poistamaan näitä pakkoajatuksia pakkotoiminnoilla, kuten pakonomaisella tarkistelulla tai välttelyllä. Pakkotoiminnot, ”rituaalit”, voivat tapahtua myös vain ajatusten tasolla eikä varsinaisina toimintoina.

Pakkoajatus on aivojen jumi ja tarve kontrolloida

Tyypillisin kokemus seksuaalisista pakkoajatuksista on pelko ja ahdistuneisuus siitä, ettei pysty kontrolloimaan ajatuksiaan, tunteitaan ja käyttäytymistään, mikä johtaisi oman elämän tai toisen henkilön elämän pilaamiseen.

Esimerkiksi pelko lapsikohteisesta seksuaalisuudesta saattaa aiheuttaa seksualisoituneita mielikuvia tai ajatuksia lapsista. Mieli voi myös jäädä jumittamaan ajatukseen sitä, onko tehnyt joskus lapselle jotain seksuaalista, mutta ei ole tajunnut sitä sillä hetkellä, tai mitä jos päätyy tekemään sellaisen teon. Tällaisia ajatuksia voi tulla monille, mutta erityisesti aikuisuuden kynnyksellä tai saadessaan omia lapsia tällaiset ajatukset voivat lisääntyä. Seksuaalisiin pakkoajatuksiin voi liittyä myös vahvat mielikuvat seksistä lähisuhteissa olevien tai eläinten kanssa. Tai pelko, että yhtäkkiä käyttäytyy väkivaltaisesti seksitilanteissa. Pakkoajatukset voivat kohdistua vakavaan pelkoon siitä, että oma seksuaalinen identiteettinen on jotain aivan muuta kuin mitä tuntee itsensä olevan. Tai että pelkää olevansa raskaana tai saaneensa seksitaudin, vaikka testitulokset näyttävät negatiivista.

Keho reagoi ajatuksiin

Seksuaalisuuteen liittyvät pakkoajatukset voivat liittyä myös korostuneeseen seksin ajatteluun ja havainnointiin tai oman kehon reaktioiden tarkasteluun. Mikä tahansa ärsyke tai ajatus, jonka mieli liittää seksiin, voi saada aikaan automaattisen seksuaalisen reaktion (kiihottuneisuuden tai erektion). Tällä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, kokeeko ajatusta mielen ja toiminnan tasolla kiihottavaksi tai eroottiseksi. Pelko kehon reaktioiden näkymisestä saattaa alkaa ahdistaa (esim. ”miten voin kiihottua tällaisesta”, ”mitä jos joku huomaa erektioni”). Jatkuva seksin ajattelu tai pelko kiihottumisesta väärässä tilanteessa saattaa myös haitata keskittymiskykyä ja arjessa toimimista.

Mikä tahansa seksuaalisuuteen viittaava ärsyke – olipa se mielen tasolla ahdistava, miellyttävä tai jotain siltä väliltä – saattaa siis saada aikaan kiihotuksen kaltaisen kehollisen reaktion. Omaan kiihottumisreaktioon ja sen aikana esiintyviin ajatuksiin sekä omiin mieltymyksiin ja haluihin kannattaa tutustua rauhassa. Voi panna merkille erityisesti sellaisia tuntemuksia ja ajatuksia (esim. fantasioita), joiden yhteydessä tunnistaa kiihottumista tai mielihyvää. Jos ajatuksia ja reaktioita tutkiessaan huomaisikin, että kiihottuu seksuaalisesti itseä huolestuttavasta ajatuksesta, on ajatus ja kiihottuminen kuitenkin täysin eri asia kuin seksuaalinen teko. Jos tilanne omien mieltymysten suhteen huolestuttaa, voi olla yhteydessä vaikkapa neuvontapuhelimeemme.

Suhteisiin liittyvät pakkoajatukset

Pakko-oireiset ajatukset voivat kohdistua läheisiin ihmissuhteisiin, kuten seurustelu- tai parisuhteisiin, ja tällöin ihminen tarkkailee jatkuvasti sitä, onko rakastunut ja onko kyseinen suhde ja ihminen hänelle juuri oikea (engl.Relationship OCD). Nämä ajatukset tulevat riippumatta siitä, kuinka hyvä suhde on. Tällöin henkilö etsii suhteeseen liittyviä ongelmia itsestä tai kumppanista, ilman erityisiä syytä. Tällainen henkilö ei voi luottaa omiin tunteisiinsa vaan joutuu koko ajan arvioimaan, onko oikeasti rakastunut vai kuvitteleeko vain tai voiko tämä suhde jatkua. Tällöin suhde on jatkuvan tarkkailun alla ja ihminen saattaa hakea paljon vakuuttelua ja ”todisteita” suhteen tilasta.

Hoito

Pakkoajatukset lisääntyvät tyypillisesti elämän muutoskohdissa tai stressin lisääntyessä. Jos pakkoajatukset jatkuvat tai ovat haittaavia, on hyvä keskustella asiasta terveydenhoitohenkilön kanssa tai tutustua omahoito-ohjelmaan tästä.

Häiritsevät seksuaaliset pakkoajatukset haittaavat merkittävästi ihmisen hyvinvointia, työkykyä ja sosiaalisia suhteita. Jos kärsii elämää häiritsevistä pakkoajatuksista tai pakko-oireista, kannattaa olla yhteydessä pakko-oireisuuteen perehtyneeseen ammattilaiseen, kuten psykiatriseen sairaanhoitajaan, psykologiin, psykiatriin tai psykoterapeuttiin. Lisätietoja pakkoajatuksista saat esimerkiksi täältä.