Suostumus

Seksiin ja kaikenlaiseen seksuaaliseen toimintaan, jossa on enemmän kuin yksi henkilö, tarvitaan aina muiden osapuolten suostumus. Suostumus hankitaan keskustelemalla muiden osapuolten kanssa siitä, mitä olisi tarkoitus yhdessä tehdä.

Aivan kuten kaikessa ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, myös seksissä voi tulla eteen epäselvyyksiä, jotka ovat ratkaistavissa keskustelulla. Tällaiset hetket liittyvät usein väärinkäsityksiin tai seksissä etenemisen eritahtisuuteen. Nämä tilanteet ovat usein intiimejä ja niissä on suuri tunnelatautuneisuus. Siksi asiasta kertominen on tärkeää tehdä kunnioittavasti, mutta selväsanaisesti. Vaikka voi olla vaikeaa kuulla palautetta rajojen ylittämisestä tai mokista, olisi siihen hyvä kyetä rauhallisin ja rakentavan vuorovaikutuksen voimin.

Sanotaan, että on turvallista sanoa “kyllä”, silloin kun on myös turvallista sanoa “ei”. Suostumusta voidaankin tarkastella enemmänkin prosessina kuin kertaluontoisena asiana. Seksisuhteessa, oli se sitten tapailusuhde, yhden illan juttu tai parisuhde, on tärkeää voida olla oma itsensä ja rehellinen omista tuntemuksistaan. Joskus kieltäytymistä saattaa pelätä, koska ei halua aiheuttaa toiselle pahaa mieltä ja pettymystä. Vaikka tämä on ymmärrettävää, niin olisi  hyvä luottaa siihen, että seksikumppani osaa käsitellä myös hankalia seksiin liittyviä tunteita, kuten pettymyksen tai turhautumisen tunnetta. Aikuisilla ihmisillä on aina vastuu vain omista tunteistaan ja reaktioistaan.

Suostumus selviää vuorovaikutuksella

Suostumuskeskustelu voi olla lyhyt ja yksinkertainen, jos kaikki osapuolet ovat samaa mieltä siitä, mitä on tarkoitus tehdä, esim. “Pannaanko? – No pannaan vaan!” Mutta jos tilanteeseen liittyy epävarmuutta, viestintään liittyviä hankaluuksia tai monimutkaisempia suunnitelmia, kuten esim. sadomasokismia,  niin on tärkeää käydä läpi ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä on tarkoitus tehdä.

Suostumus on ennen kaikkea vuorovaikutusta ja yhteisiä päätöksiä siitä, millaista seksiä tehdään, miten seksissä edetään ja millaista ehkäisyä käytetään, jos sitä käytetään. Vaikka seksissä suostumukseen liittyvät aiheet voivat olla pieniä nyansseja tai suuria päätöksiä, niiden merkitys yksilön kannalta on suuri.

Suostumuksen kysyminen voi tapahtua myös kehonkielellä ja kutsumalla toinen mukaan toimintaan. Vastaavasti suostumuksen voi antaa liittymällä aktiivisesti mukaan. Se voi siis olla tilanteeseen sopivia luontevia, pieniä kysymyksiä siitä, mitä toinen haluaa ja mikä tuntuu hyvältä.

Suostumuksen ylittäminen on aina väärin

Jos seksiin tai seksuaaliseen toimintaan ei ole toisen suostumusta, puhutaan eettisesti suostumuksen tai rajojen ylittämisestä. Se ei ole koskaan ok. Suostumuksen ylittämisessä voi olla lain näkökulmasta kyse seksuaaliväkivallasta.

Suostumus pitää ottaa huomioon kaikissa tilanteissa iästä, sukupuolesta tai seksuaali-identiteetistä, toimintakyvystä tai päihtymisestä huolimatta. Väkisin suuteleminen, koskettaminen, hyväily tai muu toiminta ylittää toisen itsemääräämisoikeuden.

Suostumuksesta neuvotellaan koko seksitilanteen ajan. Suostumuksen voi perua kesken seksin. Se voi tuottaa ikävän tilanteen, mutta on aina jokaisen oikeus. Johonkin tiettyyn toimintaan annettu suostumus (esim. seksuaaliseen kosketteluun) ei tarkoita sitä, että toinen olisi automaattisesti halukas johonkin muuhun (esim. suuseksiin), vaan suostumus pitää aina varmistaa ennen siirtymistä uuteen asiaan.

Ehkäisyn käyttöön on sitouduttava. Jos esimerkiksi kondomi otetaan pois ilman lupaa, se voidaan määritellä seksuaaliväkivallaksi.

Ihminen joka nukkuu, on sammunut, tajuton tai muuten kykenemätön ilmaisemaan tahtoaan, ei voi antaa suostumustaan seksiin. Jos koet painostusta, pelkoa tai muita negatiivisia tunteita, tilanne ja tila ei ole turvallinen.

Seksiin liittyvät toiveet eivät ole arvostelua

Usein seksistä ja siihen liittyvistä haluista puhuminen voi tuntua vaikealta. Erityisesti silloin, kun esitämme kumppanille toiveita, jotka liittyvät seksiin tai kosketukseen. Joskus päädymme tilanteeseen, jossa joudumme pyytämään jonkin asian tai tavan lopettamista kokonaan, koska se ei tunnu itsestä hyvältä. Se on riittävä peruste mille tahansa pyynnölle.

Seksiin liittyvät olettamukset saattavat aiheuttaa hankalia tilanteita. Toisinaan luulemme, että nykyinen kumppani tykkää aivan samanlaisista asioista kuin edellisetkin. Mutta tämä luulo on usein väärä – koska jokainen keho ja mieli on erilainen.

Seksiin liittyvien toiveiden ja tarpeiden sanoittaminen ei ole kumppanin seksitaitojen arvostelua. Se vain on ainoa tapa, jolla voimme viestiä siitä, mikä tuottaa itselle nautinnollisempaa seksiä. Usein hyvä rakastaja on sellainen, joka haluaa tietää vinkit siihen, mitä juuri sinä toivot yhteiseltä seksiltä.

Emme aina tiedä millaisesta seksistä, seksiteoista tai kosketuksesta pidämme. Fantasioiden kautta voimme hahmottaa sitä, mikä meitä kiihottaa. Sooloseksin avulla voimme tutkailla, millainen kosketus tuo seksuaalista nautintoa. Onkin tärkeää miettiä, millaiset seksuaalisuuteen liittyvät teot kokee mielekkäiksi ja mitä omalta seksielämältä haluaa sekä toivoo. Fantasioista keskusteleminen sekä niiden mahdollinen toteuttaminen ovat suostumuksellisten keskusteluiden ytimessä. Niihin kiteytyy kyky tehdä omien rajojen mukaisia päätöksiä sekä niihin liittyviä kompromisseja.

On kiinnitettävä huomiota myös omaan käytökseen ja tapaan, miten toisen seksuaalisiin toiveisiin suhtautuu. Toisinaan on hyvä kysyä itseltään, miten opin kuulemaan ja kuuntelemaan kumppanin mutta myös oman kehon sekä mielen viestejä paremmin?

Milloin suostumuksen varmistaminen on erityisen tärkeää

Jokaisella on oikeus kieltäytyä toiminnasta, joka ei tunnu hyvältä. Olkoon kyseessä hetki missä suudellaan, hyväillään vaatteiden alta tai päältä, harrastetaan suuseksiä, yhdyntää tai jotain muuta. Tilanteen jossa on yksi tai useampi seksikumppani pitäisi olla niin turvalliseksi koettu, että sen voi halutessaan keskeyttää. Joskus oma epäröinti voi herättää ahdistuksen tunteita. Silloin ne voi ajatella oman mielen viesteiksi, joihin on reagoitava.

Jos kumppanit eivät ole toisilleen kovin tuttuja, on suostumuksen varmistaminen erityisen tärkeää. Uuden ihmisten kanssa teet tuttavuutta myös hänen seksuaalisuuteensa. Jos epäilet että kumppani ei ole mukana yhteisessä seksissä; keskeytä tilanne, kysy, varmista ja toimi sen mukaan, millaisen vastauksen saat. Tällainen käytös luo turvaa sekä luottamuksen tunnetta.

Luotamme usein kommunikaatiossa kykyymme tulkita oikein ihmisten ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä. Tehostamme tätä tilanteiden lukutaitoa tarkkailemalla kumppanin käytöstä kuten vastaako hän suudelmiin, kosketuksiin, liikkeisiin ja liikehdintään. On myös hetkiä, jolloin oman tahdon ilmaiseminen voi olla mahdotonta. Silloin on tyypillistä, että ihminen lamaantuu eli jähmettyy. Jos toinen henkilö on liikkumaton, jäykkä tai veltto, tilanne on pysäytettävä heti.

On tavallista, että seksissä rajojen ylläpitäminen ja niistä kommunikoiminen voi olla hankalaa, jos on muutenkin vaikeaa ilmaista mielipiteitään. Siksi on tärkeää tunnistaa tilanteet, joissa huomaa suostuvansa seksiin tai seksiin liittyviin tekoihin jonkinlaisten odotusten tai paineiden vuoksi. Vaikka olisi jonkun kanssa viettänyt koko päivän, käynyt treffeillä, suudellut tai pyytänyt mukaansa, eivät ne vielä kerro mitään suostumuksesta. Vaikka henkilö olisikin menneisyydestä tai aiemmista intiimeistä hetkistä tuttu, sekään ei tarkoita sitä, että suhteenne jatkuu samalla kaavalla.

Erektio tai emättimen kostuminen ei ole automaattisesti merkki siitä, että henkilö haluaa tai on valmis jatkamaan seksuaalista toimintaa. Jos seksissä katsotaan pornoa, siitäkin on juteltava etukäteen kuten myös siitä, millainen porno sopii molempien silmille. Sama periaate pätee myös seksivälineiden käytössä sekä seksiasentojen valinnoissa.