Miksei alkuhuuman jälkeen tunne olevansa tärkeä toiselle?

Oon ollut suhteessa muutaman kuukauden ja ongelmani on se, että koen helposti ettei toinen enää pidä musta yhtä paljon kuin alussa/pidä musta yhtä paljon kun mä hänestä. Uskon tän johtuvan siitä, että huomio ja kiintymyksen osoitukset on vähentyneet sen ihan ekan alkuhuuman jälkeen. Toisaalta siis tiedän/uskon, että oon toiselle tärkeä kun hän kerta mun kanssa yhä on, mutta en kuitenkaan TUNNE olevani hänelle tärkeä. Mistä voi johtua, että tunnen niin helposti olevani toiselle epätärkeä?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Omia ajatus- ja käyttäytymismallejaan on arvokasta osata tunnistaa ja tarkastella. On hyvin yleistä, että alkuhuuman jälkeen huomionosoitukset voivat vähentyä tai tietyllä tapaa arkipäiväistyä. Arkipäiväistyminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö toinen välittäisi.

Ihmisillä on erilaisia kiintymystyylejä, joihin vaikuttavat varhaisen vuorovaikutuksen kiintymystyylit. Kiintymystyyleillä saattaa olla vaikutusta suhteen muodostamiseen, omiin odotuksiin ja tunteiden käsittelyyn suhteessa. Ihminen saattaa toistaa aiemmin oppimiaan ihmissuhdemalleja tai tapoja elää suhteissa. Oletko itse havainnut mainitsemiesi tunteiden heräämistä aiemmin elämässäsi tai muissa ihmissuhteissasi? Usein toistamme tuttuja kaavoja aivan kuin huomaamattamme. Omien toimintatapojen tiedostaminen voi luoda pohjaa sille, että niitä voi oppia katsomaan myötätuntoisemmin. Tällöin voi avautua tilaa myös totuttujen kaavojen muuttamiselle.

Ihmisen on mahdollista osoittaa huomiota ja välittämistä kumppanilleen monin vaihtelevin tavoin. Millä tavalla toivoisit tulevasi huomioiduksi suhteessasi? Sinua saattaisi helpottaa tunteistasi puhuminen kumppanillesi. Hänen kanssaan voitte ottaa puheeksi, millä tavoin molemmat voisivat konkreettisesti huomioida toista, jotta kumpikin tuntisi olevansa tärkeä. Toisen tapa osoittaa välittämistä ei ole välttämättä täysin samanlainen oman tavan kanssa. Sitä, mitä toinen toivoo, ei voi eikä tarvitsekaan arvata. Asia selviää juttelemalla.

Hankalissa tilanteissa on hyvä muistaa, että asiaa saa käsitellä myös ammattilaisen kanssa. Keskustelun tukena voi käyttää esimerkiksi parisuhdeterapeuttia, seksuaalineuvojaa tai -terapeuttia. Mikäli asia edelleen painaa sinua, voit tutustua muihin neuvontapalveluihimme täältä.

Neuvonnan tiimi