Millainen seksin myynti ja seksin osto laki olis teistä paras...

Millainen seksin myynti ja seksin osto laki olis teistä paras Suomessa?

Hei!

Kiitos kysymyksestäsi.

Sexpon linja koskien seksityötä säätelevää lakia on luettavissa Sexpon seksuaalipoliittisesta ohjelmasta Nautinnon aika. Ohjelmassa linjataan seuraavasti:

Seksityö ja sen järjestäminen tulee dekriminalisoida. Lainsäädännön tulee rajoittaa vain suoraan vahingollista toimintaa, kuten pakottamista, väkivaltaa tai kiristystä.

Dekriminalisoinnin kannalla ovat myös monet muut ihmisoikeusjärjestöt, kuten esimerkiksi Amnesty International, Human Rights Watch, WHO ja UNAIDS.

Seksialan markkinointikielto on niin ikään poistettava, eli seksityöntekijöiden tulee voida mainostaa palveluitaan kuten muidenkin palveluntarjoajien. Markkinointia tulee rajoittaa vain siinä määrin kuin se on tarpeellista esimerkiksi lasten suojelemiseksi. Tärkeä tavoite on myös se, että seksityötä tekeville ihmisille tulee suunnata riittäviä ja asianmukaisia tuki- ja terveyspalveluita.

Mikäli Sexpon kannan tarkemmat perustelut kiinnostavat sinua niin löydät lisätietoa yllä mainitusta Nautinnon aika -teoksesta. Kirjaa on saatavilla esimerkiksi kirjastoista.

Neuvonnan tiimi