Mistä johtuu, että monien nuorten on niin vaikea suhtautua alastomuuteen?

Mistä johtuu, että monien nuorten on niin vaikea suhtautua alastomuuteen? Monihan häpeää omaa vartaloaan, tai ainakin jotakin kehonosaa. Esim. koulun liikuntatuntien jälkeen suihkussa vilkuillaan ihmeellisesti toisten sukuelimiä ym. Opetetaanko meidät jo lapsena sellaiseksi? Vai tuleeko häpeä siitä, kun kaikkia ruumiinosia ei normaalisti saa antaa muiden nähdä?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Kaikki ihmiset ovat yksilöitä ja siksi jokainen suhtautuu sekä omaan että toisen kehoon vaihtelevin tavoin. Yhdellä tilanteeseen voi liittyä häpeää, toisella lievää kainoutta ja kolmas saattaa olla hyvinkin itsevarma ulkomuodostaan. Kehosuhteeseen vaikuttavat esimerkiksi lapsuudessa ja nuoruudessa saatu seksuaalikasvatus, elinympäristö ja kulttuuri, uskonto, terveys, ikä, sekä ihmissuhteet ja niistä saatu palaute. Lisäksi median luoma kuva ihannekehosta voi vaikuttaa asiaan. Kaikki edellä mainitut seikat muodostavat ainutlaatuisen näkemyksen omasta kehosta. Jokaisella tämä näkemys on erilainen ja suhde omaan kehoon sekä näkemys muiden kehoista voi muuttua elämän mittaan. Joskus kuulee suomalaista uimahallikulttuuria kiiteltävän siitä, että se mahdollistaa näkemään muiden alastomia kehoja ja siten oman vartalon hyväksyntäkin saattaa parantua.

Yleensä kuvaamasi tilanteet liittyvät ikään ja siihen, että oma keho on muuttunut vauhdilla viime vuosien aikana. Murrosiässä lisääntyy ymmärrys omasta seksuaalisuudesta ja siitä, että oma keho on asia joka on jotain yksityistä ja henkilökohtaista. Tähän vaikuttaa myös huomio siitä, että halutessa se (keho) voi tuottaa nautintoa itselle ja muille.

Ympäristöllä ja muilla ihmisillä on iso merkitys siinä, miten hyvää kehosuhdetta voidaan rakentaa. Esimerkiksi tuijottaminen tai osoittelu ei ole koskaan kohteliasta. Itsevarmuus yleensä kasvaa hiljalleen, kun murrosiän muutokset ovat ohitse. Toisaalta, on myös hyväksyttävä että keho muuttuu elämänkaaren aikana ja siihen vaikuttavat myös elämäntilanteet.  Loppujen lopuksi, kuitenkin jokaisen keho on arvokas ja jokaisella on lupa elää kehonsa kanssa sellaista elämää, mikä itsestä tuntuu parhaimmalta.

Neuvonnan tiimi