Moi! Haluaisin opiskella sairaanhoitajaksi lukion jälkeen, mutta toistuvat uutiset hoitajien...

Moi! Haluaisin opiskella sairaanhoitajaksi lukion jälkeen, mutta toistuvat uutiset hoitajien seksuaalisesta häirinnästä tuntuvat ahdistaville. Tiedän myös, että työmäärä on valtava, koska hoitajia on joka paikassa liian vähän. Ja palkka on kovin pieni. Eikö seksuaaliselle häirinnälle ole mitään tehtävissä? Pitääkö hoitajien tosiaan tottua siihen, että puristellaan rintoja ja pyllyä? Mitä sellaisessa tilanteessa voi tehdä? Tuleeko tämä esille koulutuksessa? Olisi kiva tietää.

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Mukavaa, että olet löytänyt sinua kiinnostavan alan ja ottanut selvää ammatin eri puolista.

Seksuaalinen häirintä on asia, johon tulisi suhtautua vakavasti kaikilla aloilla. Hoitotyössä häirintään liittyvät tilanteet eivät aina ole yksiselitteisiä, mikä vaikeuttaa tapahtumiin suhtautumista tai puuttumista. Tällaisia tilanteita voivat olla tapahtumat, joissa potilaan älylliset tai sosiaaliset toiminnot ovat esimerkiksi heikentyneet tai rajoittuneet joko sairauden tai lääkityksen takia. Häirintätilanteissa voi kertoa potilaalle ystävällisesti, etteivät kyseiset sanavalinnat tai toimintatavat ole sallittuja. Tilanteessa ei kuitenkaan tulisi häpäistä potilasta, vaan yrittää selvittää keskustellen, miksi kyseinen toiminta on luvatonta. Tarvittaessa potilaaseen voi ottaa tilanteessa fyysistä etäisyyttä, mikäli potilasturvallisuus pystytään takaamaan.

Sairaanhoitajien opinnoissa saatetaan käsitellä seksuaalista häirintää, mutta luultavasti asian ympärille ei ole rakennettu kurssia, vaan aihetta sivutaan johonkin muuhun teemaan liittyen. Opinnoissa voi olla mahdollisuus valita vapaaehtoinen seksuaalisuuden perusteita käsittelevä kurssi, mutta tämä riippuu oppilaitoksesta. Vaikka asia tuntuisi nyt ahdistavalta, iän ja kokemuksen karttuessa myös itsevarmuus hoitaa ja käsitellä vaikeita tilanteita kasvaa. Omat mietteet kannattaa ottaa esiin jo opintojen aikana ja pyytää alan opettajilta ja ammattilaisilta arjen ratkaisukeinoja, sillä tämäkin tuo rohkeutta ja itseluottamusta omaan osaamiseen ja henkilökohtaisen koskemattomuuden takaamiseen.

Jokaisessa työpaikassa tulisi olla yhteiset ohjeet siihen, miten häirintätilanteet hoidetaan. Näiden ohjeiden on tarkoitus olla oppaana silloin, kun ei tiedä, miten toimia. Monesti myös kollegat voivat neuvoa, kuinka toimia haastavissa tilanteissa tai tarvittaessa toimia työparina haastavien potilaiden kanssa.

Toivottavasti tilanne ei ahdista sinua enää. Jos sairaanhoitajan työ kiinnostaa sinua edelleen, kannattaa jutella asiasta opinto-ohjaajan kanssa ja vertailla yhdessä eri oppilaitosten opetussuunnitelmien sisältöjä jo valmiiksi. Halutessasi voit myös haastatella vaikkapa koulun terveydenhoitajaa tai mahdollisesti jotakuta hoitoalalla työskentelevää henkilöä aihepiiriin liittyen. Onnea opintoihisi.

Neuvonnan tiimi