Naisten seksuaalirikoksista puhuminen

Miesten naisiin kohdentamat seksuaali-rikokset ovat jatkuvasti enemmän ja vähemmän puheenaiheena. Naisten miehiin kohdentamista seksuaalirikoksista ei juurikaan puhuta. Mistä moinen eriarvoisuus johtuu; vai onko niin että asiasta on ei tietoa?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Osaat hienosti pohtia ja kyseenalaistaa erilaisia näkökulmia ja asetelmia seksuaalirikoksiin liittyen. Seksuaalirikoksista puhuminen on tärkeää. Niin miehet kuin naisetkin saattavat olla joko rikoksentekijöitä tai rikoksen uhreja.

Aihepiirin laajuuden vuoksi sinua voisi hyödyttää paremmin yhteydenotto neuvontapuhelimeen. Neuvontapuhelimessa on mahdollista käsitellä asiaa tarkemmin. Löydät yhteystiedot täältä. Tarvittaessa voit myös tutustua seksuaalista kaltoinkohtelua käsittelevään artikkeliimme.

Neuvonnan tiimi