Suhteen avaaminen ja kumppanin mustasukkaisuus

Suhteen avautuminen ja eettinen monisuhteisuus on tuonut minulle valtavasti, riemua, onnea ja nautintoa elämääni. Kumppanini kuitenkin kipuilee riittämättömyyden, pelon ja mustasukkaisuuden kanssa. Kuinka voin tukea kumppaniani?

Hei.

Kiitos kysymyksestäsi. Mukavaa, että koet saaneesi positiivisia asioita elämääsi suhteen avautumisen ja eettisen monisuhteisuuden kautta. Kuvaamasi isot elämänmuutokset voivat tuoda mukanaan vaihtelevia tuntemuksia. On inhimillistä kokea esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta, pelkoa tai mustasukkaisuutta. Hienoa kuulla, että haluat tukea kumppaniasi vaikeiden tunteiden käsittelemisessä.

Niin mustasukkaisuus, riittämättömuuden tunne kuin pelkokin ovat sallittuja tunteita siinä missä muutkin tuntemukset. Kyseiset tunteet saattavat viestiä siitä, että toinen henkilö on tärkeä itselle. Henkilö voi myös kokea oman asemansa olevan suhteen sisällä uhattu ja siksi esimerkiksi menettämisen pelko on läsnä. Vaikeita tunteita tuntevan henkilön olisi hyvä pohtia, onko koettu uhka todellinen vai kuviteltu. Haitalliseksi vaikeat tunteet tulevat silloin, jos tilanne aiheuttaa kärsimystä suhteen osapuolille ja vahingoittaa osapuolten henkistä tai fyysistä hyvinvointia. Kumppanin olisi hyvä pyrkiä erottamaan oman mielen tekemät tulkinnat ja havainnot sekä huomata itsessä heräävät tunteet ja tarpeet. Vaikeita tunteita haivaitessa, on hyvä pysähtyä miettimään, mikä seikka saa kyseisen tunteen nousemaan esiin ja mitä tunteen takana on. Kumppanin kannattaa myös pohtia omia tarpeitaan. Kumppani saattaa kaivata esimerkiksi enemmän huomiota tai lämpöä sinulta tällä hetkellä.

Eettiseen monisuhteisuuteen kuuluu kaikkien osapuolten yhteisymmärrys suhteen muodosta. Olisi hyvä käydä vielä läpi kumppanisi kanssa molempien toiveita ja sopia suhteenne säännöistä. Mikäli tilanne on kovin uusi teille, on ymmärrettävää, että asia voi saada aikaan tuntemuksia, joita ei aiemmin ole ollut olemassa. Toiselle kannattaa vakuuttaa, että hän riittää juuri sellaisenaan. Kumppanille on lisäksi hyvä kertoa, ettei halua millään tavalla loukata häntä. Kumppanilta voi myös avoimesti kysyä, millaista huomiota tai tukea hän kaipaa sinulta.

Mikäli tilanne tuntuu vaikealta käsitellä yhdessä, voi ammattiauttajalle keskustelusta olla hyötyä. Esimerkiksi seksuaalineuvojalle, seksuaaliterapeutille tai pariterapeutille juttelemisesta saattaa saada apua ja tukea. Lisäksi voitte miettiä, voisiko muiden monisuhteisessa elämänmuodossa elävien vertaistuesta olla apua. Esimerkiksi tätä sivustoa voi halutessaan tutkia yhdessä. Tarvittaessa voitte tutustua myös Mielenterveystalon mustasukkaisuuden omahoito-ohjelmaan.

Neuvonnan tiimi