Maija Astikainen, seksuaaliterapiakoulutus

”Koulutus lisäsi ammatillista itsevarmuutta ja sain hyvät valmiudet kohdata ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä haasteita.”

Maija Astikainen valmistui Sexpon seksuaaliterapiakoulutuksesta vuonna 2019. Astikainen piti koulutusta laadukkaana ja oli siihen hyvin tyytyväinen.

”Kokonaisuudessaan koulutus oli hyvin suunniteltu ja organisoitu. Sisällöt olivat hyvin valittuja, kaikki oli aina aikataulussa ja kouluttajat olivat erinomaisia. Minulla ei ole koulutuksesta mitään negatiivista sanottavaa.”

Sexpon seksuaaliterapiakoulutuksessa painotetaan tiedon lisäksi kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja käytännön työotteen kehittämistä. Koulutuksen suoritusvaatimuksiin kuuluu noin kymmenen sivun pituinen prosessikuvaus asiakastyöstä, jonka keskiössä on terapeutin oma oppimisprosessi.

”Mielestäni koulutuksen prosessinomaisuus oli erinomainen asia. Koko koulutuksen läpi kulki mukana, minun itse valitseman asiakkaan terapiaprosessi. Meillä oli hänen kanssaan kuukaudessa yksi tai useampi kohtaaminen. Pääsimme koko koulutuksen ajan harjoittelemaan käytännössä sitä, mitä teoriassa käsiteltiin. Kuten vaikka narratiivisuus menetelmänä tai erilaisten tyypillisten pulmien kohtaaminen. Sen prosessin kuvaaminen oli koulutuksen päättötyö. Mielestäni terapiaprosessin läpikäyminen asiakkaan kanssa antoi paljon enemmän kuin jokin muu lopputyön muoto.”

Seksuaaliterapiakoulutus tarjoaa opiskelijalle tietoa terapiatyön perusteista ja terapeuttisista viitekehyksistä painottaen erityisesti integratiivista työotetta ja ratkaisukeskeisyyttä.

”Keskeisin asia mitä lähdin koulutuksesta hakemaan, oli terapeuttisen kohtaamisen taidot. Koulutus antoi siihen hyvin ammatillista itsevarmuutta ja sain hyvät valmiudet kohdata ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä haasteita. Koen, että henkinen terapiaosaaminen on ollut niin arvokasta, että rahat eivät menneet hukkaan. Kaikki kouluttajat tekivät todella hyvää työtä ja tuntui, että hinta-laatu -suhde on kohdallaan.”

Kaikki Sexpon koulutukset on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella. Astikainen koki koulutuksen työmäärän sopivaksi.

”En kokenut koulutusta lainkaan työläänä, vaan innostavana ja hyvin motivoivana. Neuvoja- ja kasvattajakoulutukset olivat paljon työläämpiä, koska niissä oli niin paljon muita oppimistehtäviä. Tässä koulutuksessa keskityttiin terapiaprosessiin ja kirjallisia töitä oli vähemmän.”

Kaikkiin Sexpon pitkiin koulutuksiin sisältyy ryhmämuotoista koulutustyönohjausta, jossa kukin ryhmäläinen saa vuorollaan nostaa oman pohdintansa yhteiseen työstöön. Seksuaaliterapiakoulutuksen pääkouluttajat ovat alalla pitkään työskennelleitä seksologian ammattilaisia ja työnohjaajia, joilla on vankka osaaminen käytännön seksuaaliterapiatyöstä.

”Kouluttajien työnohjauksellinen puoli oli erinomaista. He olivat vahvasti mukana opiskelijoiden omassa prosessissa. Meillä oli mahdollisuus henkilökohtaisiin ja pienryhmäkeskusteluihin. Ohjaajat olivat vahvasti läsnä tilanteissa ja koin, että heidän hyvät keskustelu ja tunnetaidot tukivat oppimisprosessiamme.”

Ammattietiikka, työhyvinvointi ja oman työn arviointi ovat myös koulutuksessa käsiteltäviä aihealueita. Astikainen koki ymmärtäneensä koulutuksessa, että terapeutin rooli on ennen kaikkea olla prosessin ohjaaja.

”Opin koulutuksen myötä myös inhimillisyyttä itseäni kohtaan ammattilaisena. Terapeutin ei tarvitse olla ongelman ratkaisija, vaan hänen tehtävänään on olla hyvä peili. Ammattilainen osaa avata lempeästi asiakkaan ovia, mutta asiakas on kuitenkin lopulta itse itsensä paras terapeutti. Terapeutti on läsnäoleva ja luotettava rinnalla kulkija, jonka kanssa asiakas uskaltaa turvallisesti käsitellä omia asioitaan.”