Sofia Lind, seksuaalikasvatuskoulutus

”Koulutus oli voimaannuttava, ajatuksia herättävä ja elämää muuttava.”

Sofia Lind valmistui Sexpon seksuaalikasvatuskoulutuksesta vuonna 2017. Lind on nykyiseltä ammatiltaan luokanopettaja ja opetusharjoittelun ohjaaja, mutta ymmärsi seksuaalikasvatuksen tärkeyden jo opiskellessaan kasvatustieteitä Helsingin Yliopistossa.

”Minun seksuaalikasvatuksellinen orientaationi alkoi jo yliopistossa. Tein sekä kandin työni että graduni seksuaalikasvatuksesta. Tiedostin seksuaalikasvatukseen liittyvän tiedon tarpeen jo paljon aiemmin kun lähdin alalle. Äitini on sanonut minulle, että olen pienestä asti inhonnut epäoikeudenmukaisuutta ja halunnut korjata asian, jos jokin on minusta ollut väärin.”

Sofia kokee, että seksuaalikasvatuskoulutuksesta oli hänelle paljon hyötyä.

”Minulla on siitä todella positiivinen ja kiitollinen fiilis. Olen iloinen siitä, kuinka paljon se on omaan elämääni vaikuttanut. Minun kohdallani koulutus tuli täydelliseen saumaan. Positiivisessa mielessä se oli kuin naula arkkuun. Silläkin oli valtavan suuri merkitys, kun sai virallisen seksuaalikasvattajan pätevyyden. En edes tiennyt, että sellaista voi saada.”

Seksuaalikasvatuskoulutus sisältää asiantuntijaluentojen lisäksi pienryhmätyöskentelyä, työnohjausta, perehtymistä alan kirjallisuuteen sekä omien asenteiden ja arvojen työstämistä. Lind kokee, että hän sai opinnoista sekä uutta tietoa että välineitä oman ajattelun työstämiseen.

”Koulutus oli todella mielenkiintoinen. Paras anti oli ehdottomasti oman ajattelun kehittyminen. Muistan ihailleeni valtavasti sitä, miten kaikki sexpolaiset osasivat kielentää asiat niin, että puhe oli niin sisällyttävää, osuvaa ja samalla niin vaivattoman oloista. Sexpossa on valtavan asiantuntevaa väkeä. Keskustelut ryhmässä olivat myös todella antoisia. Opin paljon toisilta opiskelijoilta, jotka olivat koulutuksessa mukana. Niistä keskusteluista oppii todella paljon, missä noviisit keskustelevat, ja joita kokeneet asiantuntijat täydentävät. Kaikki käytännön esimerkit olivat hyviä, mitä koulutuksesta sai.”

Koulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun Lind sai suorittaa suurimmaksi osaksi työpaikallaan koulussa.

”Olin onnekas, kun sain tehdä koulutukseen sisältyvän harjoittelun suurimmaksi osaksi omalla työajallani. Harjoittelulla oli positiivia seurauksia. Esimerkiksi yläkoulussa pidettyjen tuntien jälkeen, minua alettiin pyytää mukaan sellaisten ongelmatilanteiden selvittelyyn, joissa seksuaalisuus oli jotenkin esillä. Silloin sain kokea, mikä voima positiivisella seksuaalikasvatuksella on. Oppilaat oli laitettu minun luokseni puhutteluun, kun heidän oli tullut mokattua, mutta sitten kun keskustelimmekin leimaamatta, asioiden oikeilla nimillä ja positiivisella otteella, huomasin, että he moikkailivat jälkikäteen hymyillen.”

Lind on huomannut sekä seksuaalikasvatuksen tarpeen että puutteen työssään luokanopettajana. Hän on havahtunut siihen, kuinka suuri tabu seksuaalisuudesta puhuminen edelleen monessa koulussa on, ja haluaa omalla työllään olla edistämässä puhumisen kulttuurin muutosta.

”Muistan hyvin oman epävarmuuteni opettajan urani alussa. Olin siinä vaiheessa viettänyt elämästäni jo 1,5 vuotta seksuaalikasvatuksen teeman parissa gradua tehden ja silti sanat juuttuivat oppilaiden edessä kurkkuuni. Mietin, kuinka vaikeaa puhuminen on niille, joilla seksuaalikasvatukseen ei ole mitään pohjatietoa tai koulutusta.”

Lind näkee selviä kehityskohteita peruskoulun opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman arvopohja ja esimerkiksi yläkoulun terveystiedon ja biologian tavoitteisto ovat jo seksuaalikasvatuksen kannalta hyvällä mallilla. Alakoulun puolella on enemmän kehitettävää.

”Me tarvitsemme opetussuunnitelmaan selkeät seksuaalikasvatuksen raamit heti esiopetuksesta alkaen aina perusopetuksen loppuun saakka. Sitä kautta sisällöt saadaan vahvemmin myös opettajankoulutukseen. Opetussuunnitelman ja opettajankoulutuksen kautta voitaisiin lähestyä tasa-arvoista seksuaalikasvatuksen toteutumista koko maassa. Koulutuksellinen tasa-arvo on kuitenkin yksi keskeisin tavoite suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tämän muutoksen kautta suomalainen seksuaalikasvatus voisi olla huipputason seksuaalikasvatusta; sellaista, jota voisimme ylpeästi esitellä maailmalla. Meillä on olemassa siihen kaikki eväät ja valmiiksi niin tasa-arvoinen yhteiskunta, laaja opettajankoulutus ja motivoituneita opettajia. Ohjaan ja koulutan omassa päivätyössäni opettajaopiskelijoita ja näen, kuinka valtava into heillä on. Heillä on todella kova tarve parantaa näitä asioita. Mutta ei se voi tapahtua vain yksittäisten ihmisten vapaaehtoistyönä, sillä ei kukaan jaksa sellaista eikä se ole tasa-arvoa.”

Seksuaalikasvatuskoulutuksen anti on näkynyt Lindin kohdalla muun muassa ammatillisen itsetunnon kasvuna. Opintojensa jälkeen Lind on perustanut Tasaseks-yrityksen, jonka lähtökohtana on lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen kehittäminen. Tasaseks tarjoaa kasvattajille suunnattuja koulutuksia seksuaalisuuden teemoista. Lisäksi yritys tuottaa opettajia ohjaavia ja oppilaita aktivoivia pedagogisia seksuaalikasvatusmateriaaleja.

”Minulle on kasvanut kokonaan uusi työidentiteetti: Tasaseks-Sofian identiteetti. Sitä ei ollut olemassa ennen kuin kävin seksuaalikasvattajan koulutuksen. Koulutuksesta sain ne hartiat, joilla voin tästä asiasta puhua. Sillä on ollut iso merkitys.”

Tutustu Sofia Lindin Tasaseks-yritykseen: tasaseks.fi ja @tasaseks.