Sexpo järjestää koulutuksen avusteisesta seksistä

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö Sexpo järjestää uraauurtavan koulutuksen, jossa perehdytään vammaisten ihmisten avustamiseen seksissä ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Koulutuksella vastataan sekä vammaisten ihmisten että heidän avustajiensa toiveisiin saada lisää tietoa, osaamista ja keskustelua aiheesta.

Koulutuksen toteutuksesta vastaavat psykofyysiseen työskentelyyn erikoistunut terapeutti ja seksologi Heidi Valasti sekä filosofi, seksuaalieetikko Tommi Paalanen ja seksuaaliterapeutti Oona Turunen. Mukana on myös kokemuskouluttajia.

Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksien edistäminen on tärkeä osa Sexpon työtä, mikä näkyy Sexpon koulutuksissa, neuvontapalveluissa ja vaikuttamistyössä. Aiheesta on tuotettu myös materiaalia: reilu vuosi sitten Kynnys ry ja Sexpo julkaisivat Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -oppaan, joka on suunnattu sekä avun käyttäjille että avustajille.

“Vammaisten ihmisten seksuaalisuus on edelleen tabu. Kehitysvamma tai fyysinen vamma ei poista ihmisen tarvetta seksuaalisuuden toteuttamiselle. Haluamme rohkaista avustajia siihen, että puheeksi ottaminen olisi luonteva osa avustamista”, kertoo Oona Turunen.

Kolmen koulutuspäivän aikana tarjotaan tietoa vammaisuuden vaikutuksista seksuaalisuuteen sekä perehdytään seksissä avustamisen käytänteisiin ja ammattietiikkaan. Koulutus sisältää sekä asiantuntijaluentoja että menetelmätyöpajan, jossa avusteista seksiä lähestytään kehotyöskentelyn, tarpeiden ja kokemuksellisuuden näkökulmista.

 

Lisätietoja:
Tommi Paalanen
050 469 2937, tommi.paalanen@sexpo.fi