Sexpon hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023: laadukas seksuaalikasvatus on hyvinvoinnin edellytys

Sexpo nostaa hallitusohjelmatavoitteiksi neljä teesiä. Kaikkia tavoitteita yhdistää tarve laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen ja seksuaalisuuden kokonaisvaltaiseen huomioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

Sexpon hallitusohjelmatavoitteet ovat:

 

1. Lasten kehollinen koskemattomuus
Suomeen tulee saada lainsäädäntö, joka suojelee kaikkia lapsia tasa-arvoisesti sukuelinten silpomiselta. Sukuelimiin kohdistuville kulttuurisista, uskonnollisista tai kosmeettisista syistä tehtäville leikkauksille on säädettävä 18 vuoden ikäraja sukupuolesta riippumatta. Välttämättömiä, painavista lääketieteellisistä syistä tehtäviä leikkauksia ikäraja ei koskisi. Lasten sukuelimiin kohdistuvat loukkaukset ovat yhtä tuomittavia sukupuolesta riippumatta. Lapsen oikeuksista ja silpomisen haitoista on tarjottava seikkaperäistä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

2. Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy

Pedofilisia taipumuksia itsessään tunnistaville on tarjottava matalan kynnyksen neuvonta- ja terapiapalveluita osana osana julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Erityisesti nuorten tavoittaminen on tärkeää. Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön SeriE-hanke on hyvä alku, mutta ei yksin riitä. Seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisyyn tähtäävää kuntoutusta on rahoitettava riittävästi. Kuntoutus tulee mahdollistaa kaikille seksuaalirikoksen tehneille, ja sitä tulee olla tarjolla myös mahdollisen vankeusajan jälkeen.

3. Seksuaalinen hyvinvointi peruspalveluissa

Seksuaalinen hyvinvointi on tunnustettava osaksi ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen tulee huomioida kattavasti ja moninaisuutta kunnioittaen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Jokaisessa julkisen terveydenhuollon yksikössä tulee olla seksologista osaamista.

4. Jokaiseen kouluun seksuaalikasvattaja

Seksuaalikasvatus on nuoren oikeus. Nuoret tarvitsevat tietoa seksuaalisuudesta ikä- ja kehitystason mukaisesti. Jokaiseen kouluun pitää saada seksuaalikasvattaja, joka on koulutettu työskentelemään aiheen parissa. Nuorille tulee asuinpaikasta riippumatta taata laadukas seksuaalikasvatus.

”Seksuaalikasvatus on olennainen osa seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämistä ja ennaltaehkäisevää työtä. Tällä hetkellä oikeus riittävään ja oikeaan tietoon seksuaalisuudesta ei toteudu maassamme tasaisesti, vaan voi pahimmillaan olla kiinni yksittäisistä ihmisistä”, muistuttaa Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström. “Myös rikosten ennaltaehkäisy edellyttää riittävää seksuaalikasvatusta, jossa on huomioitava seksuaalioikeudet, turvataidot, suostumuksen merkitys ja toisen kunnioittava kohtaaminen”, Forsström linjaa.