Työnohjaajamme

Panda Paalanen
CEO, Sexpo-palvelut oy
VTT, FM, filosofi, seksologi
Seksuaalietiikan ja -oikeuksien asiantuntija
Seksuaaliterapeutti, dialoginen työnohjaaja (koulutuksessa)
Auktorisoitu seksologian kouluttaja (NACS)
Olen työnohjaajakoulutuksessa Dialogicilla. Opiskelemani työnohjaussuuntauksen lähtökohdat ovat dialogisuudessa ja voimavarakeskeisyydessä. Työnohjauksessa tutkitaan omaa itseä työssä, työyhteisössä ja työroolissa sekä suhdetta toisiin ihmisiin ja suhdetta työhön. Dialogin ja reflektio ovat keinoja jäsentää omia kokemuksia, tunteita, käsityksiä ja arvoja suhteessa työn erilaisiin konteksteihin. Taustani filosofina mahdollistaa myös syvälle menevän analyysin yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja työn monimutkaisista suhteista ja diskursseista.
Tiina Vilponen
Viestintäpäällikkö
TM, markkinointiviestinnän ammattitutkinto, seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), myötätuntokeskeinen terapeutti (APT akkreditointi), NLP Practitioner, Feedback Informed Treatment (FIT) -koulutus, ammatillisen opettajan opinnoissa

Työskentelen tehtävissäni osa-aikaisesti. Pyydän olemaan yhteydessä toiminnanjohtajaan, mikäli et tavoita minua.
Seksologinen työnohjaus on erittäin mielekäs työmuoto. Omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen käsitteleminen auttaa asiakastyössä ja tukee omaa hyvinvointia arjessa. Olen keskittynyt erityisesti verkkopohjaiseen ohjaukseen yksilö- ja ryhmämuodossa. Kanssani voi luottamuksella käsitellä monipuolisesti seksuaalisuuden, seksin, sukupuolen ja ihmissuhteiden kysymyksiä. Olen perehtynyt palautetietoiseen asiakastyöhön sekä arvo- ja tavoitekeskeiseen työskentelyyn. Teen töitä joustaviin kellonaikoihin, myös viikonloppuisin. Työnohjaan mieluusti niin kertatapaamisen kuin myös pidemmän prosessin muodossa. Työnohjaukseni on auktorisointikelpoista seuraaviin auktorisointinimikkeisiin: auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi (NACS).
Tiina Böhling-Salonen
Seksuaaliterapeutti
Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kätilö ja sairaanhoitaja (AMK), työnohjaaja (STOry), paripsykoterapian täydennyskoulutus, tunnekeskeisen pariterapian perusteet, vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki, kriisiauttamisen asiantuntijuus, kognitiivisen lyhytterapian opinnoissa
Työnohjaajana toimin asettamiesi tavoitteiden mukaisesti sinun ja taustaorganisaatiosi parhaaksi, tarpeitanne kunnioittaen. Olen ammattitaitoinen, lojaali, luotettava ja joustava. Jokainen työnohjattava on minulle erityislaatuinen ja tärkeä. Laatustandardini ovat korkeat, haluan tarjota mahdollisimman laadukasta ja vaikuttavaa työnohjausta. Kehitän itseäni muun muassa käymällä säännöllisesti alan täydennyskoulutuksissa. Olen erikoistunut seksologiseen (mm. auktorisointia hakevat), alan opiskelijoiden ja seksityötä tekevien työnohjaukseen. SoTe -alan koulutus (kätilö, sairaanhoitaja) on tehnyt luontevaksi toimia myös tämän alan ammattilaisten työnohjaajana. Tarjoan kuitenkin yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta kaikille, toimialasta riippumatta. Asiakkaitani ovat niin työntekijät kuin esimiehetkin, aina ylempään johtajatasoon asti. Olen käynyt ratkaisukeskeisen ja toiminnallisen työnohjaajakoulutuksen, mutta toimin integratiivisesti eli toimintatapani muokkautuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työnohjausprosessi räätälöidään juuri sinulle sopivaksi. Teen työnohjausta sekä lähi- että etätyönä. Tarvittaessa tulen myös työpaikallesi. Ota rohkeasti yhteyttä, kartoitetaan yhdessä työnohjaustarpeesi.
Henriikka Sundell
Koulutussuunnittelija
FM, aineenopettaja, seksuaaliterapeutti, tantraohjaaja, työnohjaaja (STOry), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).
Työnohjauksessa olennaista on kokemus siitä, että on tullut nähdyksi ja kuulluksi. Integratiivinen työnohjausotteeni antaa tilaa monipuoliselle työskentelylle ja kartoittaa ohjattavan omia voimavaroja. Olen erikoistunut seksuaalisuuden sekä ihmissuhteiden monimuotoisiin teemoihin, ja ohjauskokemusta minulle on kertynyt näiden aihepiirien lisäksi muun muassa lastensuojelun kentältä. Olen valmistunut työnohjaajaksi vuonna 2022, ja koulutukseni antaa minulle valmiuksia niin yksilöiden, ryhmien kuin hallinnon ja esihenkilötasonkin työnohjaukseen. Ota yhteyttä - kerron mielelläni lisää!
Anna Kolster
Erityisasiantuntija, SeriE
KK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, Ihminen tavattavissa -terapeutti, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), työnohjaaja (STOry), Uusi Suunta -ohjaaja, uusperheneuvoja, tantraohjaaja, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Työnohjaajana olen empaattinen, läsnäoleva ja lämmin. Autan asiakasta tunnistamaan tunteita ja ottamaan vastuun omista valinnoista. Pohdimme yhdessä asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietimme, mihin asiakas pystyy itse vaikuttamaan, ja mitkä asiat pitää hyväksyä sellaisenaan ja missä kohdin on hyvä ehkä muuttaa omaa suhtautumista sekä työstää omia tunteita. Olen myös ICF-coach koulutukseltani, joten käytän jonkin verran valmentavaa otetta työnohjauksessa. Työnohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä. Arbetshandleder även på svenska.