Työnohjaajamme

Anna Kolster
Erityisasiantuntija, SeriE-hanke
KK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja, Ihminen tavattavissa -mentor, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC), työnohjaaja, psykodraamaohjaajakoulutuksessa, Uusi Suunta -ohjaaja, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Työnohjaajana olen empaattinen, läsnäoleva ja lämmin. Autan asiakasta tunnistamaan tunteita ja ottamaan vastuun omista valinnoista. Pohdimme yhdessä asiakkaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietimme, mihin asiakas pystyy itse vaikuttamaan, ja mitkä asiat pitää hyväksyä sellaisenaan ja missä kohdin on hyvä ehkä muuttaa omaa suhtautumista sekä työstää omia tunteita. Olen myös ICF-coach koulutukseltani, joten käytän jonkin verran valmentavaa otetta työnohjauksessa. Työnohjaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä. Arbetshandleder även på svenska.
Patricia Thesleff
Erityisasiantuntija, SeriE-hanke
KTM, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja (STOry), Uusi Suunta -ohjaaja, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Voimavarakeskeisenä työnohjaajana tavoitteeni on tukea ammatillista kasvuasi, kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja toimijuuttasi työelämässä. Tavoitteeni on yhdessä ohjattavieni kanssa etsiä uudenlaisia ymmärryksiä asiakassuhteisiin ja työyhteisöihin sekä vaihtoehtoisia tapoja kohdata näitä. Työnohjaajana olen erikoistunut työnohjaamaan kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä heidän vaativassa asiakas- ja hoitosuhdetyössä sekä yritysmaailman työyhteisöjä ja johtajia. Työnohjauksessa dialogiset lähestymistavat yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat työnohjaukseen osallistuvien työtä ja koko elämää. Työnohjaaan sekä yksilöitä että ryhmiä. Ohjauksen pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin tarpeitasi ja tavoitteitasi. Arbetshandleder även på svenska. Clinical Supervision also in English.
Tiina Vilponen
Viestintäpäällikkö
Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja
TM, terveysviestinnän ammattilainen, kliininen seksologi (NACS), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), NLP Practitioner
Henriikka Sundell
Kouluttaja
FM, aineenopettaja, seksuaaliterapeutti, työnohjaajakoulutuksessa (STOry), Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)
Työnohjauksessa olennaista on kokemus siitä, että on tullut nähdyksi ja kuulluksi. Integratiivinen työnohjausotteeni antaa tilaa monipuoliselle työskentelylle ja nostaa esiin ohjattavan omia voimavaroja. Olen erikoistunut seksuaalisuuden sekä ihmissuhteiden monimuotoisiin teemoihin, ja ohjauskokemusta minulle on kertynyt näiden aihepiirien lisäksi muun muassa lastensuojelun kentältä. Opiskelen työnohjaajaksi Careeria-oppilaitoksessa, ja koulutukseni antaa minulle valmiuksia niin yksilöiden, ryhmien kuin hallinnon ja esimiestasonkin työnohjaukseen. Ota yhteyttä - kerron mielelläni lisää!