“Eheytys” on väkivaltaa

“Eheytykseksi” kutsutaan erilaisia uskonnollisesti motivoituneita toimintatapoja, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Niillä ei ole tosiasiassa mitään tekemistä eheytymisen kanssa, vaan nimitys tulee uskonnollisista käsityksistä, joissa ainoastaan binäärinen sukupuolikäsitys ja heteroseksuaalisuus nähdään hyväksyttävinä.

“Eheytys” on todettu nykyaikaisissa tutkimuksissa vahingolliseksi henkilön minäkuvalle, mielenterveydelle ja seksuaalisuudelle, eikä sillä myöskään ole toivottuja lopputuloksia. Yksilön seksuaalinen tai sukupuolinen identiteetti ei ole muutettavissa toiseksi invasiivisilla ja väkivaltaisilla interventioilla.

Uskonnolla motivoitu normeihin pakottaminen sekoittui lääketieteelliseen hoitoon

Identiteettiin kohdistuvan väkivallan tausta on psykiatrian synkässä historiassa, jossa uskonnolla motivoitu normeihin pakottaminen sekoittui lääketieteelliseen hoitoon. Brutaaleja toimenpiteitä kohdistettiin ihmisiin, joilla on mielenterveyden ongelmia, kehitysvammoja tai neuromoninaisuutta, ja toimenpiteisiin pakotettiin ihmisiä, jotka eivät sopineet aikansa ahtaaseen ihmiskuvaan.

Esimerkiksi homoseksuaaleihin kohdistui viranomaisten ja lääkäreiden väkivaltaisia toimenpiteitä Suomessa vielä 40 vuotta sitten. Transihmiset ovat yhä useilla tavoilla järjestelmän mielivallan kohteena, vaikka vastikään hyväksytty translaki lopetti vihdoin räikeimmät ihmisoikeusloukkaukset, kuten sterilisaation heitä kohtaan.

“Eheytys” jatkaa tätä synkkää jatkumoa kaikkein vanhoillisimmissa uskonnollisissa piireissä. Sille on aika laittaa vihdoin lopullisesti piste kieltämällä kaikki systemaattinen toiminta, joka tähtää yksilön seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen.

Seksuaalisuutta tai sukupuolta ei voi ”eheyttää”

Rikkomaton -kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ”eheyttämiseen”, eli seksuaalisuuden muuttamiseen heteroksi ja/tai sukupuolen muuttamista cissukupuoliseksi. Kansalaisaloitteen nimi juontuu siitä, ettei seksuaalisuutta tai sukupuolta voi rikkoa, joten tällöin ei ole mitään, mitä “korjata” tai “eheyttää”. Rikkomaton-kansalaisaloite on saanut tähän mennessä yli 50 000 kannatusilmoitusta ja etenee näin ollen eduskunnan käsiteltäväksi.

Sexpo tukee Rikkomaton -kansalaisaloitetta, ja kannattaa kaikenlaisen “eheytystoiminnan” kieltämistä yksiselitteisesti.