EU-hanke seksuaalisen riskikäyttäytymisen vähentämiseksi päättyi

Sexpo toteutti Eesti seksuaaltervise liit:n kanssa vuosina 2017-2019 hankkeen Social inclusion of people with problematic sexual behaviour, jossa tarjottiin seksuaalineuvonta- ja terapiapalveluita henkilöille, joilla on seksuaalista riskikäyttäytymistä ja/tai kohonnut riski seksuaalirikoksen tekemiseen.

Hankkeessa kehitettiin valmiuksia ja tuotettiin materiaaleja kohderyhmän ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen sekä tehtiin asiakastyötä. Sexpon asiantuntijat kouluttivat seksologeja, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja rikosseuraamusalan ammattilaisia kohderyhmän kanssa työskentelyyn Suomessa ja Virossa.

Hanke saavutti kolme päätavoitettaan:

  1. Kohderyhmään kuuluville ihmisille tarjotaan palveluita, jotka ovat kouluttettujen ammattilaisten tuottamia, korkeatasoisia ja saavutettavissa matalalla kynnyksellä, ja
  2. hankkeen kohderyhmään kuuluvat ihmiset saivat apua seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen liittyvissä ongelmissaan, mikä mahdollisti riskien madaltumisen sekä heidän elämänlaatunsa paranemisen, ja
  3. hankkeessa kehitetyt toimintatavat ja menetelmät jäävät jatkossakin osaksi hankepartnerien osaamista ja toimintaa.

 

Hankkeen avainlukuja:

  • Hanke toimi 20 kuukauden ajan vuosina 2017-2019
  • Hankkeessa koulutettiin 80 ammattilaista
  • Hankkeen seminaareihin osallistui 292 ammattilaista
  • Hankkeessa kohdattiin 953 kohderyhmän asiakasta
  • Hankkeen kokonaisbudjetti oli 120000€
  • Hanke sai tukea EU:n INTERREG Central Baltic -ohjelmalta 94000€