Koulutustyönohjaus tukee opiskelua

Koulutustyönohjaus sisältyy osaksi Sexpon seksuaalineuvonta-, seksuaalikasvatus- ja seksuaaliterapiakoulutusta. Työnohjaus kuuluu kunkin koulutuksen ohjelmaan ja hintaan. Koulutustyönohjaus toteutetaan aina ryhmämuotoisesti.

– Sexpon opiskelijat saavat käytännön harjoittelun tueksi työnohjausta läpi koulutusprosessin. Koulutustyönohjaus tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja sitä kautta harjoitusasiakkaiden prosessia, toteaa Sexpon koulutuspäällikkö Veera Uusoksa.

Koulutuksiin sisältyvässä työnohjauksessa voidaan käsitellä harjoittelun aikana kohdattuja tilanteita ja tunteita, sekä asiakastapauksia ja menetelmiä asiakkaiden yksityisyys ja työnohjaustilanteen luottamuksellisuus huomioiden. Työnohjaus voi olla avuksi ammatillisen identiteetin vahvistamisessa, sekä haastaviksi koettujen seksologian teemojen pohdinnassa ja harjoittelun laadun varmistamisessa. Työnohjauksesta hyötyvät sekä opiskelija itse että hänen harjoittelussa kohtaamansa asiakkaat.

Työnohjaus tarjoaa turvallisen paikan haastaa omia ajatusmalleja

Koulutustyönohjauksen tavoitteena on, että jokainen opiskelija saisi vuorollaan tuoda oman pohdintansa ja kysymyksensä yhteiseen työstöön.

– Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa on tärkeää, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja tuetuksi, toteaa Sexpon kouluttaja Tiina Vilponen.

Koulutustyönohjaus tukee ja edistää opiskelua monin tavoin. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä opiskelijan uskoa omaan osaamiseensa. Työnohjaus tarjoaa turvallisen paikan haastaa omia ajatusmalleja, ja ohjauksessa annetun palautteen tavoitteena on lisätä opiskelijan motivaatiota. Ohjausympäristö tarjoaa lisäksi myötätuntoisen tilan omien ajatusmallien haastamiselle. Työnohjausryhmän tarkoituksena on toimia opiskelijan kollegiaalisena apuna ja tukena. Ohjauksessa luotu verkosto kantaa parhaimmillaan pitkälle tulevaisuuteen.

Työnohjauksesta tukea seksologiseen työhön myös valmistumisen jälkeen

Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen palveluihin lukeutuu terapian lisäksi työnohjauspalvelut. Työnohjauksen avulla saat keskusteluapua liittyen omaan työhösi, työssä jaksamiseen, työyhteisön pulmiin ja asiakastilanteisiin. Työnohjauksen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen, työn rajojen tunnistaminen sekä voimavarojen vapautuminen omaan työhön. Työnohjaus on toimiva ratkaisu silloin, kun tarvitset uusia näkökulmia ja oivalluksia työhön tai etsit uutta suuntaa työelämässä. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai ryhmämuotoisena.

Sexpon työnohjaajat ovat erikoistunut seksologiseen työnohjaukseen ja osaavat taidokkaasti ohjata muussakin ihmissuhdetyössä. Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen sivuilta pääset lukemaan lisää työnohjauksesta sekä varaamaan ajan yksilötyönohjaukseen.