Maailman seksuaaliterveysjärjestöltä julistus seksuaalisesta nautinnosta

Maailman seksuaaliterveysjärjestö julistaa seksuaalisen nautinnon olevan olennainen osa ihmisen kokonaishyvinvointia, ja se tulisi huomioida myönteisesti ja laaja-alaisesti seksuaalisuutta ja hyvinvointia käsittelevillä aloilla. Sexpo-säätiö on maailman seksuaaliterveysjärjestön jäsen.

Julistuksen mukaan seksuaalinen nautinto on ruumiillista ja henkistä tyydytystä ja iloa, jota saadaan jaetuista tai itsellisesti toteutettavasta eroottisesta toiminnasta sekä ajatuksista, fantasioista ja tuntemuksista. Julistuksessa todetaan seuraavaa:

  1. Oikeus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin, ilman syrjintää, painostusta tai väkivaltaa, on perustava osa seksuaaliterveyttä ja hyvinvointia.
  2. Seksuaalisen nautinnon saavutettavuus on osa ihmisyyttä ja henkilökohtaista hyvinvointia.
  3. Seksuaalinen hyvinvointi on olennainen osa seksuaalioikeuksia ja sen vuoksi osa ihmisoikeuksia.
  4. Seksuaaliseen nautintoon kuuluu mahdollisuus monipuolisiin seksuaalisiin kokemuksiin.
  5. Seksuaalinen nautinto tulisi ottaa huomioon osana seksuaalisuuteen liittyviä palveluita, koulutusta, terveyden edistämistä, tutkimusta ja aktivismia ympäri maailmaa.
  6. Seksuaalisen nautinnon järjestelmällinen huomioiminen osana terveyden edistämistä maailmanlaajuisesti kytkeytyy terveydenhuollon kestävään kehittämiseen. Seksuaaliterveys tulisi sisällyttää kokonaisvaltaisesti osaksi perusterveydenhuoltoa.

Sexpo toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja varapuheenjohtaja Vilho Ahola osallistuivat lokakuussa Meksikossa järjestettyyn Maailman seksuaaliterveysjärjestön (WAS) konferenssiin, jossa allekirjoitettiin julistus seksuaalisesta nautinnosta. Paalanen on ollut  maailmanjärjestön seksuaalioikeustyöryhmän puheenjohtajana mukana työstämässä julistusta, ja toteaa, että

“Seksuaalinen nautinto on ainutlaatuinen hyvä, jolla on merkittäviä terveyttä, mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Tämä on todettu useissa tutkimuksissa, ja nyt Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö on ottanut Meksikossa selvän kannan nautinnon edistämiseksi. Tällä hetkellä useat kansainväliset trendit ovat seksuaalikielteisiä ja seksuaalisen vapauden vastaisia, joten nautinnon mahdollisuuksien puolesta on taisteltava niin Suomessa kuin muuallakin. Sexpo on ollut jo 50 vuotta tällä asialla, eikä työlle näy loppua,”

Julistuksen voi lukea kokonaisuudessaan Maailman seksuaaliterveysjärjestön verkkosivuilta