Meidät on viritetty olemaan kiintymyssuhteessa yhtä aikaa useamman ihmisen kanssa

– Meidät on viritetty olemaan kiintymyssuhteessa yhtä aikaa useamman ihmisen kanssa. Osan systeemille monogamia sopii, kun taas toisille on luontaisempaa se, että on useampia romanttis-seksuaalisia kiintymyssuhteita, totesi ihmissuhde- ja vuorovaikutusasiantuntija Mippi Vuorikoski.

Vuorikoski puhui Sexpon SEKS2023-koulutuspäivässä kiintymyssuhteista, monisuhteisuudesta ja traumatietoisesta työotteesta. Vuoden 2023 SEKS-päivän aiheena oli ihmissuhteet sekä seksin ja seksikäyttäytymisen merkitys osana suhteen toimintaa.

Vuorikosken mukaan useampi läheinen ja rakastava suhde voi olla äärimmäisen korjaava kokemus kolhuja saaneelle kiintymyssuhdesysteemille.

– Meillä jokaisella on usein tyypillinen kiintymyssuhdeskeema, joka aktivoituu erityisesti stressitilassa. Kiintymyssuhdeskeema aktivoituu suhteessa toisen ihmisen skeemaan. Yhdessä suhteessa voi aktivoitua välttelevä skeema, toisessa puolestaan ahdistuva/takertuva skeema, Vuorikoski jatkaa.

Hänen mukaansa kiintymyssuhdereaktiossa aivojen limbinen järjestelmä ottaa vallan. Reaktio voi muuttua tarpeettomaksi kun se saa rinnalleen tarinan.

Pornon voisi määritellä sen mukaan, millaisia sosiaalisia funktioita materiaalilla on ja mihin niillä pyritään

Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen kertoi puheenvuorossaan pornon huojuvista rajoista sekä seksuaalisen ilmaisun eri merkityksistä tilanteessa, jossa monet alustat haluavat siivota alastomuuden ja seksuaalisen viestinnän pois sallimastaan sosiaalisesta kanssakäymisestä.

– Metan sääntöjen mukaan kaikki alastomuus on seksuaalista. Jos kurveja, muotoja tai ulokkeita on kehossa enemmän, algoritmi hämmentyy. Naistissien kyttääminen muodostaa ison osan moderoinnista. Meta ei ajattele seksuaalisuutta oikeutena, sanoi Paasonen.

Paasosen tarjosi pornon määrittelyyn uudenlaisen näkökulman. Hän ehdotti, että porno voitaisiin määritellä sisällön sijaan sen mukaan millaisia sosiaalisia funktioita materiaalilla on ja mihin niillä pyritään.

– Ihmiset tykkäävät ja kiihottuvat hyvin eri asioista. Kiihottuminen ei välttämättä liity alastomaan kehoon tai pornoon ollenkaan, jatkaa Paasonen.

Joidenkin ystävien yhteisenä harrastuksena voi olla seksi

Koulutuspäivän viimeisestä puheenvuorosta vastasi ihmissuhteisiin erikoistunut tietokirjailija Mirja Hämäläinen, joka kertoi puheenvuorossaan ystävyyden erityispiirteistä ihmissuhdemaailmassa sekä pohti ystävyyden roolien mahdollista muutosta yhteiskunnallisesti.

– Tyypillisimmillään aikuisuudessa ihmiset vahvistavat ystävyyksien kautta sitä mitä ovat, kun taas nuoruudessa ystävien kautta rakennetaan identiteettiä.

Hämäläisen mukaan sukupuolirajat ylittävät ystävyyssuhteet eivät ole kovinkaan vanha ilmiö, koska hierarkiat ovat olleet ennen niin vahvoja.

– Seksin ja ystävyyden välinen suhde ei ole tarkkarajainen. Elämme moninaisuuden aikaa, jolloin joidenkin ystävien yhteisenä harrastuksena voi olla seksi, kun taas joillekin ystävyyden platonisuus on tärkeää, jatkoi Hämäläinen.

Myös Tommi Paalanen toi puheenvuorossaan esiin kaveriseksin erityispiirteitä.

– Kaveriseksisuhteissa suhdetta rakennetaan ensisijaisesti kaverisuhteena, jolloin suhdetta ei lähdetä rakentamaan romanttisen ihmissuhteen suuntaan. Tunteet suhteen aikana voivat toki syventyä, ja myös rakkauden tunteita saattaa syntyä.

Hämäläisen mukaan valitun perheen termi on levinnyt laajempaan käyttöön, mikä saattaa kertoa ystävyyden merkityksen muuttumisesta arvostavampaan suuntaan.

– Toivottavasti tulemme kuulemaan jatkossa enemmän tarinoita ystävyydestä myös keski-ikäisten ja iäkkäämpien ihmisten osalta. Me elämme moninaisuuden aikaa, Hämäläinen jatkoi.

Save the date! Seuraava SEKS-koulutuspäivä järjestetään 22.3.2024

SEKS2023-koulutuspäivän puheenjohtaja, Sexpon hallituksen jäsen Panda Eriksson päätti päivän, sekä osoitti koko organisaation puolesta lämpimät kiitokset kaikille päivään osallistuneille.

– Asiantuntijuuden jakaminen on arvokkain asia, joka vie koko seksologian kenttää eteenpäin. Olette jokainen tehneet tänään osuutenne maamme seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisen eteen, sanoi Eriksson.

Tämän vuoden SEKS-koulutuspäivässä oli osallistujia yhteensä lähes 200, joista osa oli paikan päällä ja osa osallistui päivään etänä. Seuraava SEKS-koulutuspäivä järjestetään 22.3.2024. Toivottavasti näemme siellä!