Miia Moisio avaa häpeän tunnelukkoa SEKS-koulutuspäivässä

Toivo on tärkeää. Sen tietää tunnelukkoterapeutti ja pappi Miia Moisio.

Miia on perjantaina 22.3.2024 valtakunnallisessa SEKS-koulutuspäivässä puhumassa häpeän tunnelukosta ja siitä vapautumisesta. Koulutuspäivässä tarkastellaan toivon näkökulmaa osana kohtaavaa asiakastyötä ja pohditaan, kuinka vaikeiden kokemusten jälkeen on mahdollista löytää tie kohti omannäköistä, itselleen hyvää seksuaalisuutta.

Miia on myös tietokirjailija, jonka teos Häpeästä valoon lohduttaa ja rohkaisee arvottomuuden ja kelpaamattomuuden kanssa kamppailevia. Terapiatyössään Miia on nähnyt, kuinka häpeä voi sulkea ihmisen – ja toivo puolestaan avata. Häpeän hälventämiseen tarvitsemme korjaavia kokemuksia ja kunnioittavia kohtaamisia.

Se mikä on mennyt rikki vuorovaikutuksessa tai sen puutteesta, voi myös korjaantua vuorovaikutuksessa, Miia pohtii.

Häpeä näkyy eri ihmisissä eri tavoin. Häpeä on kokonaisvaltainen kokemus omasta vääränlaisuudesta, mikä yhdelle aiheuttaa voimakkaan hylkäämisen pelon ja vaikeuden kiinnittyä muihin ihmisiin, toisen se puolestaan ohjaa tavoittelemaan täydellisyyttä. Häpeä voi myös ajaa yksinäisyyteen sekä ankaraan sisäiseen puheeseen.

Häpeä on terapiavastaanotollani hyvin tavallinen keskustelunaihe. Yhteiskunnassamme ja ihmissuhteissamme tulisi olla enemmän turvallisuuden tunnetta vahvistavia rakenteita ja käytänteitä. Olisi erityisen tärkeää vastata lasten ja nuorten tarpeisiin oikea-aikaisesti, ikä- ja kehitystason mukaisesti.

Miialle inhimillisyys on keskeinen osa auttajana toimimista. Hän puhuu tunnetaitojen, hyväksyvän katseen ja validoinnin tärkeydestä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Me kaikki tarvitsemme myötätuntoa. Minulle terapeuttina on tärkeää osoittaa välittämistä asennoitumalla jokaiseen ihmiseen lähimmäisenä. En halua olla etäinen, vaan läsnäoleva ja helposti lähestyttävä. Terapeutille onkin tärkeää tutustua itse itseensä, jotta voi rauhassa vastaanottaa sen, mitä asiakas kulloinkin tuo tullessaan.

Miian kuva: Kirsti Kivimäki