Moni valitsee Sexpon koulutukset seksuaalioikeusteemojen takia

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on peruslähtökohta ja kantava voima Sexpon koulutuksissa. Moninaisuus on yksi Sexpon tärkeimmistä perusarvoista, ja sitä vaalitaan läpi koulutusprosessin. Ajatuksena on, että ymmärrys seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta rakentuu koulutuksen alkuvaiheessa. Moninaisuuden ymmärtäminen toimii perustuksena, jonka päälle koulutusten muut sisällöt rakentuvat.

Sexpon koulutuksissa korostuu seksuaalioikeudellinen näkökulma.

— Se onkin monelle valintaperuste koulutuksiimme hakeutumiselle, toteaa Sexpon koulutuspäällikkö Veera Uusoksa.

Koulutuksien alussa jokaisen ryhmän kanssa luodaan turvallisemman tilan periaatteet. Kenenkään sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista ei oleteta. Sexpo haluaa aktiivisesti edistää inklusiivisuutta niin opiskelijoiden kuin kouluttajien osalta.

Moninaisuuden teemat koulutusten keskiössä

Seksologian perusteet sisältävät 25 tuntia omien arvojen ja asenteiden tarkasteluun keskittyviä SAR-opintoja (Sexual Attitude Reassessment). Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemat ovat esillä näin ollen sekä luennoissa että koulutuksiin sisältyvissä tehtävissä.

Haluamme varmistaa koulutuksissamme, että niistä valmistuvat seksologian ammattilaiset hallitsevat seuraavat asiat:

  • inklusiivisen kohtaamistyön periaatteet,
  • seksuaalioikeuksien puolesta työskentely, ja
  • sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden vaaliminen

Niin koulutuksissa kuten kaikessa muussakin toiminnassaan Sexpo haluaa edistää seksuaalisen vapauden, tasa-arvon ja seksuaalioikeuksien toteutumista.

Haluamme kouluttaa seksologian ammattilaisia, jotka työllään edistävät sellaisen yhteiskunnan rakentumista, missä seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuus saa kukoistaa täydessä loistossaan.

Koulutuksia jo 50 vuoden ajan

Sexpo järjestää koulutuksia seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä 50 vuoden kokemuksella. Seksologian ammatillinen täydennyskoulutus mahdollistaa opiskelun seksuaalineuvojaksi, seksuaalikasvattajaksi, seksuaaliterapeutiksi ja kliiniseksi seksologiksi. Ammatillisten täydennyskoulutusten lisäksi Sexpo järjestää lyhytkestoisia, ammatillista osaamista tukevia koulutuksia.

Kysy lisää koulutuksistamme, kerromme mielellämme lisää: koulutus@sexpo.fi, sexpo.fi/koulutus