Opiskele seksuaalikasvattajaksi!

Tammikuussa 2019 Sexpossa käynnistyy jälleen 30 opintopisteen laajuinen seksuaalikasvatuskoulutus, joka on tällä hetkellä ainoa laatuaan Suomessa. Koulutus soveltuu opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle, nuoriso- ja järjestöalojen työntekijöille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kaikille, joiden työhön liittyy seksuaalikasvatuksen teemoja.

Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on tuottaa kaikenikäisille edellytyksiä seksuaalisen hyvinvointiin sekä omaehtoiseen, turvalliseen toimintaan. Seksuaalikasvatuksessa opetellaan taitoja, joita omien ja muiden rajojen tunnistamisessa tarvitaan. Myös tunnetaidot ovat keskeinen osa seksuaalikasvatusta.

“Erityisesti nuoret kaipaavat tietoa seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja seksistä tavalla, joka huomioi heidän tarpeensa ja seksuaalisuuden sekä sukupuolen moninaisuuden. Asiallinen tieto on kaikenikäisten oikeus”, kuvailee seksuaalikasvatuskoulutuksen vastuukouluttaja, seksuaalikasvattaja Patricia Thesleff.

“Seksuaalikasvatusta annetaan ikätasoisesti, ja sen tulisikin olla osa ihmisen elämänkaarta varhaiskasvatuksesta lähtien. Seksuaalikasvatuksen merkitystä ei valitettavasti edelleenkään tunnisteta. Tarve tiedolle on kuitenkin suurta, kuten viime vuoden #MeToo-kampanjakin osoitti”, Thesleff toteaa.

Sexpon seksuaalikasvatuskoulutusta on järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Se luo valmiuksia seksuaalikasvatuksen, -valistuksen ja -opetuksen toteuttamiseen lasten, nuorten sekä aikuisten parissa. Koulutus tarjoaa teoreettisen pohjan ja käytännön menetelmiä eettiseen ja laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen sekä oman työn kehittämiseen. Koulutus on työelämälähtöistä, käytännönläheistä ja sisältää mentoroidun harjoittelujakson. Valmistuttuaan opiskelijat voivat käyttää nimikettä seksuaalikasvattaja ja hakea nimikkeelle Suomen Seksologisen Seuran auktorisointia.

Koulutus kestää vuoden ja se koostuu 20 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta.

Haku koulutukseen on nyt auki. Lisätietoja koulutuksesta sekä hakulomake löytyy Sexpon kotisivuilta.