Panda Eriksson Sexpon seksuaalipoliittiseksi sihteeriksi

Sexpon hallitus on nimittänyt Panda Erikssonin Sexpon seksuaalipoliittiseksi sihteeriksi. Tehtävään kuuluu seksuaalipoliittisten teemojen seuraaminen sekä Sexpon linjausten ja kannanottojen valmistelu.

Panda Eriksson (FM, LuK) tunnetaan transaktivistina, joka toimintaan kuuluu seksuaalisen moninaisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hän on myös sairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja. Eriksson on aiemmin toiminut mm. Amnesty International Suomen johtokunnassa, potilasjärjestö Trasekin ja Hiv-säätiön hallituksessa, ja hän on yksi Trans ry:n perustajajäsenistä.

– Olen innoissani tästä tehtävästä, ja odotan, että pääsen käyttämään osaamistani seksuaaliterveydellisten teemojen edistämisessä. Sexpolla on paljon asiantuntijoita ja laajat yhteistyöverkostot, ja olen todella iloinen, että pääsen osaksi organisaatiota, kertoo Panda.

Perus-, ihmis- ja seksuaalioikeudet kuuluvat jokaiselle

Panda haluaa työpanoksellansa edistää perus-, ihmis- ja seksuaalioikeuksien toteutumista. Hän näkee, että terveydenhuollon henkilöstön seksuaaliterveyden hoitamiskäytänteissä on vielä työnsarkaa.

– Minulle on poliittisessa työssä tärkeää ajaa jokaisen perus-, ihmis- ja seksuaalioikeuksia: nämä ovat absoluuttiset ja kuuluvat ihan jokaiselle. Ideaaliyhteiskunnassa nämä tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin, mutta valitettavasti näin ei vielä ole. Etenkin seksuaaliterveys on minulle tärkeää: sairaanhoitajana ja seksuaalineuvojana kannan huolta siitä, että seksuaalisuus aiheena on vielä niin stigman peitossa, etteivät ammattilaisetkaan osaa hoitaa seksuaaliterveyttä inklusiivisesti ja sensitiivisesti Suomen sote-kentällä. Samaan aikaan disinformaatio ja nurinkuriset some-käytännöt voivat vaikuttaa siihen, että asiatietoa on yhä hankalampi tuoda saavutettavaksi.

Panda tuo mukanaan Sexpoon monipuolista osaamista, jota hän on kartuttanut niin opintojen, työkokemuksen kuin aktivismin kautta.

– Oman tutkimustaustani ja työni kautta tuon Sexpoon seksuaaliterveydellistä sote-osaamista, saavutettavuusajattelua ja laajaa ihmisoikeusaktivistin kokemusta.

Sexpo on iloinen saadessaan seksuaalipoliittiseen tiimiinsä kokeneen ja osaavan asiantuntijan.